Datavejviser

Datavejviser.dk er et katalog over tilgængelige data fra den offentlige sektor. Digitaliseringsstyrelsen udbygger løbende Datavejviser i de kommende år, blandt andet på baggrund af feedback og efterspørgsel fra anvendere.

Formålet med Datavejviser er at gøre det enklere for virksomheder, forskere, myndigheder og civilsamfundet at finde frem til tilgængelige offentlige data.

Datavejviser giver brugeren et overblik og leder herefter brugeren videre til de platforme, hvorfra selve dataene er tilgængelige. Det er de fx fra Danmarks Miljøportal, Statistikbanken eller Datafordeleren.

Mange data – men svært at overskue

Let adgang til offentlige data bidrager til innovation og til at håndtere store samfundsudfordringer, ikke mindst den grønne omstilling. Genbrug af data mellem myndigheder er også med til at skabe en mere sammenhængende offentlig sektor for borgere og virksomheder.

Der udstilles allerede i dag mange offentlige data af høj værdi, og en række myndigheder investerer i disse år i endnu flere og bedre offentlige data. Det kan dog være svære at overskue og navigere blandt de mange udstillinger og distributører. Derfor har Digitaliseringsstyrelsen udviklet Datavejviser. Her kan man få overblik, søge på tværs og finde beskrivelser af de mange offentlige data, der stilles til rådighed.

Indsatsen er igangsat med Finansloven for 2022, og udviklingen og driften er indtil videre finansieret til og med 2025.

Løsningen er primært udviklet til forretnings- og it-udviklere, der skal finde tilgængelige data til udvikling af nye løsninger. Det kunne være it-løsninger, der gennem genbrug af data gør det lettere at være borger i Danmark, eller det kunne være digitale projekter til fremme af den grønne omstilling. Alle borgere, virksomheder og andre organisationer kan bruge Datavejviser.

Hjælp udviklingen af et godt overblik på vej

Hvis du sidder i en offentlig myndighed, som ligger inde med data, som kan have værdi for flere, hører vi meget gerne fra dig. Vi kan hjælpe med at udstille beskrivelser af disse data og gøre dem tilgængelige for flere brugere.

Hvis du som bruger har svært ved at finde frem til en bestemt type data, hører vi også meget gerne fra dig, da vi prioriterer at få tilvejebragt beskrivelser af de data, brugerne efterspørger.

Datavejviseren udstiller datasætbeskrivelser i den fællesoffentlige og europæisk interoperable standard DCAT-AP-DK.

Datavejviser er finansieret af Den Europæiske Union - NextGenerationEU.

Læs mere om standarden DCAT-AP-DK på arkitektur.digst.dk

Besøg Den Europæiske Union – NextGenerationEU

Få besøg af Datavejviser

Holdet bag Datavejviser kommer gerne ud til jer og fortæller om Datavejviser og de mange offentlige data, vi kan hjælpe jer med at finde. Vi bidrager fx gerne med oplæg til faglige netværk, arrangementer eller studiearrangementer for at udbrede kendskabet til offentlige data. Et sådant besøg giver også din virksomhed, myndighed eller forskningsinstitution mulighed for at give direkte feedback til vores arbejde med offentlige data.