Kunstig intelligens

Vejledning og ansvarlig brug

Danmark skal gå forrest med at udnytte mulighederne, der følger af kunstig intelligens, samtidig med at vi skaber rammerne for en ansvarlig udvikling og anvendelse af teknologien med afsæt i borgernes grundlæggende rettigheder og med respekt for vores fælles værdier, samfund og demokrati 

– Danmarks Digitaliseringsstrategi (2023)

Seneste nyt

De seneste år er anvendelsen af kunstig intelligens (AI) vokset hastigt i Danmark og verden over. Teknologien kan komme både borgere og virksomheder til gavn, og kan gøre den offentlige sektor bedre og mere effektiv. Potentialet er stort, og derfor er det vigtigt, at kunstig intelligens anvendes på en ansvarlig og sikker måde.

Digitaliseringsstyrelsen er udpeget som national koordinerende tilsynsmyndighed for EU's forordning (lov) om kunstig intelligens. Det vil sige, at styrelsen koordinerer tilsynet med kunstig intelligens i Danmark og står for implementering af og vejledning i forordningen.

Vores ambition er, at ansvarlig anvendelse af kunstig intelligens skal sikre Danmarks fremtidige digitale samfund. Vi anerkender de store potentialer i kunstig intelligens, såsom forbedring af offentlige tjenester, effektivisering af virksomheders arbejdsgange og som værktøj til at gøre borgeres daglige liv nemmere. Men heri følger også et ansvar. Vi er forpligtede til at sikre, at kunstig intelligens tjener hele samfundet på en ansvarlig, sikker og gennemsigtig måde.

Hvad er kunstig intelligens?

Kunstig intelligens er systemer baseret på algoritmer, der ved at analysere og finde mønstre i data kan identificere løsninger eller generere svar på forespørgsler. De fleste kunstig intelligens-systemer håndterer specifikke opgaver inden for afgrænsede områder, som fx et system der anbefaler film. Nogle systemer (ofte kaldet generativ AI) kan generere svar på forespørgsler uafhængigt af, hvilket område der er tale om. Teknologien kan tilpasse sin adfærd ved at observere, hvordan omgivelserne påvirkes af de løsninger og svar, den tidligere har produceret.

Guides til ansvarlig brug af AI

Der findes mange forskellige værktøjer, der bruger kunstig intelligens. Bliv klogere på, hvordan du sikkert og trygt kan bruge værktøjer, der anvender generativ kunstig intelligens (AI). 

Læs guiden til sikker og tryg brug af AI-værktøjer

Arbejde med signaturprojekter inden for kunstig intelligens

Signaturprojekter

Regeringen, KL og Danske Regioner har oprettet en investeringsfond, som fra 2020-2022 har støttet i alt 40 signaturprojekter, der skal afprøve anvendelsen af kunstig intelligens i den offentlige sektor.

Læs mere om signaturprojekterne

Strategier

I Danmark har vi en række strategier, som berører arbejdet med kunstig intelligens. Disse strategier sætter rammerne for Digitaliseringsstyrelsens arbejde med kunstig intelligens.

Læs mere om strategierne