Digitaliseringsklar lovgivning

""

En digital hverdag

Digitaliseringsklar lovgivning skal understøtte en lettere hverdag for borgere og virksomheder og sikre en mere effektiv offentlig sektor, som håndterer data på en tryg og sikker måde.

Lovgivningen skal understøtte borgeren i det digitale samfund, Danmark er i dag.

Hvad er digitaliseringsklar lovgivning?

Lovgivningsprocessen skal tage højde for, at nye love og regler kan implementeres i praksis og kan administreres digitalt.

Læs mere om indsatsen med digitaliseringsklar lovgivning

Vejledning i at gøre lovgivning digitaliseringsklar

Gennemgang af de vigtigste opmærksomhedspunkter i arbejdet med at gøre lovgivningen digitaliseringsklar, herunder obligatoriske krav, høringsproces, principper og implementerings- konsekvenser.

Vejledning i digitaliseringsklar lovgivning

Sekretariat for digitaliseringsklar lovgivning

Sekretariatet vejleder myndighederne i at sikre samspil mellem paragraffer og digitalisering.

Læs om sekretariatets opgaver og find kontaktoplysninger