Digitaliseringsklar lovgivning

En digital hverdag

Digitaliseringsklar lovgivning skal understøtte en lettere hverdag for borgere og virksomheder og sikre en mere effektiv offentlig sektor, som håndterer data på en tryg og sikker måde. Lovgivningen skal understøtte borgeren i det digitale samfund, Danmark er i dag.

Hvad er digitaliseringsklar lovgivning?

Lovgivningsprocessen skal tage højde for, at love og regler skal fungere i praksis og kunne administreres digitalt.

Læs mere om digitaliseringsklar lovgivning

Læs pixi-vejledning om digitaliseringsklar lovgivning

Vejledninger og værktøjer

Hovedvejledningen om digitaliseringsklar lovgivning indeholder en udførlig gennemgang af de relevante principper og begreber inden for digitaliseringsklar lovgivning.

Gå til vejledninger og værktøjer til brug i det lovforberedende arbejde

Se skema til vurdering af implementeringskonsekvenser

Sekretariat for digitaliseringsklar lovgivning

Sekretariatet vejleder myndighederne om at sikre samspil mellem paragraffer og digitalisering.

Læs om sekretariatet

Se medarbejdere i sekretariatet