Danmarks strategier for kunstig intelligens

Der er i Danmark bred politisk enighed om, at udviklingen og anvendelsen af kunstig intelligens i Danmark skal accelereres, og at det skal ske balanceret og ansvarligt med mennesket og vores demokratiske værdier i centrum.

I Danmark har vi en række strategier, som berører forskellige aspekter af arbejdet med kunstig intelligens. Disse strategier er politisk vedtagne og sætter rammerne for Digitaliseringsstyrelsens arbejde med kunstig intelligens. Herunder findes en kort beskrivelse af de relevante strategier.

Danmarks digitaliseringsstrategi

Regeringen og alle Folketingets partier har formuleret en digitaliseringsstrategi, hvis formål det er at understøtte den digitale udvikling af både den offentlige og private sektor. Strategien består af 29 initiativer, der skal styrke den digitale dannelse for børn og unge, sætte skub i den digitale grønne omstilling og opbygge et ansvarligt og stærkt grundlag for udnyttelse af kunstig intelligens.

Kunstig intelligens rummer potentiale for at forbedre service til borgere og virksomheder, øge produktiviteten og bidrage med nye løsninger i den grønne omstilling. Derfor skal udviklingen og anvendelsen af kunstig intelligens accelereres, men tilgangen skal være balanceret med mennesket og vores demokratiske værdier i centrum. To af strategiens initiativer omhandler kunstig intelligens.

  1. Strategisk indsats for kunstig intelligens.
    Den strategiske indsats for kunstig intelligens skal udstikke en ambitiøs og ansvarlig retning for udnyttelsen af kunstig intelligens i Danmark. 

  2. Regulatorisk sandkasse for kunstig intelligens
    Klare juridiske rammer er en forudsætning for at anvende kunstig intelligens. Derfor er der etableret en regulatorisk sandkasse, hvor virksomheder og offentlige myndigheder, der arbejder med og udvikler kunstig intelligensløsninger, kan modtage praksisnær vejledning om de regler, der følger af EU’s forordning om kunstig intelligens samt GDPR. Læs mere om den regulatoriske sandkasse for kunstig intelligens her.

Strategien er vedtaget af alle Folketingets partier, som er blevet enige om at udmønte 740 mio. kr. i perioden 2024-2027 til at fremme den digitale udvikling i Danmark.

Læs mere om Danmarks digitaliseringsstrategi her.

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi

Danmark har en veludbygget digital offentlig sektor som følge af mange års fællesoffentligt samarbejde mellem regeringen, KL og Danske Regioner. Samarbejdet udmønter sig i den fællesoffentlige digitaliseringsstrate-gi. Den nuværende strategi løber fra 2022-2025 og har fokus på, at digitalisering skal være en central del af svaret på de store samfundsudfordringer, Danmark står overfor.

Ansvarlig anvendelse af data og ny teknologi er et vigtigt værktøj, der kan bidrage til at afhjælpe manglen på arbejdskraft, bidrage til den grønne omstilling af det danske samfund og understøtte udviklingen af velfærds-samfundet, herunder også vores sundhedsvæsen.

Læs mere om den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi her