Digitalt samtykke

Digitaliseringsstyrelsen arbejder på et fællesoffentligt udviklingsprojekt, der har til formål at skabe en bedre digital understøttelse af samtykker i den offentlige sektor.

Let og tryg brug af samtykke for borgere og medarbejdere

Borgere bliver i forskellige sammenhænge bedt om at give samtykke til en myndighed, for eksempel ved behandling af en sag eller ydelse af en service. For borgerne kan det være svært at gennemskue, hvorfor de skal afgive samtykke, og danne sig et overblik over, hvad de har givet samtykke til tidligere. Samtidigt kan det være vanskeligt for borgeren at tilbagekalde et samtykke, hvis de ønsker det. For medarbejdere i offentlige myndigheder kan både det at indhente og håndtere samtykker være besværligt, fordi det foregår på papir eller mundtligt, eller i flere forskellige digitale systemer.

Udviklingsprojektet skal skabe værdi for både borgere og medarbejdere. Et af målene er, at borgerne på sigt skal have adgang til et overblik over deres samtykker. Det skal bidrage til, at borgerne er både informerede, inkluderede og i bedre kontrol med deres data. Det skal også sikres, at ikke-digitale borgere fortsat har mulighed for at afgive et samtykke, for eksempel på papir eller på anden vis.

Udvikling af en digital samtykkeløsning

Udviklingen af en bedre digital understøttelse af samtykke sker gradvist med fokus på, hvor det kan skabe størst værdi og sikre værdifulde erfaringer på kort sigt, inden løsningerne bredes yderligere ud. Derfor er der i første omgang fokus på at udvikle en smal løsning i samarbejde med Udviklings- og Forenklingsstyrelsen i Skatteforvaltningen, Odense Kommune og Københavns Kommune, der vil være anvendere af den første version af en fælles digital samtykkeløsning.

Projektet er i samarbejde med de første anvendere ved at undersøge og kortlægge borgernes og anvendernes behov, hvilket skal skabe grundlaget for udvikling af en løsning, der tilgodeser såvel borger som medarbejder. Målet er at skabe en sikker og brugervenlig samtykkeløsning, der kan anvendes af et bredt spektrum af myndigheder.

Hvis det store potentiale for bedre service, effektivitet og lovmedholdelighed skal indfris, er det afgørende, at myndigheder og relevante private organisationer anvender den fælles arkitektur og standard, som udarbejdes i samarbejde med kommunale, regionale og statslige parter.

Baggrund for projektet

It-projektet Digitalt samtykke er blevet risikovurderet i Statens It-råd, og overgår i august 2023 fra analysefase til gennemførelsesfase.

Projektet udmønter af initiativet Let og tryg brug af samtykke i Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2022-2025. Inden da er der gennemført et analysearbejde omkring digitalt samtykke i regi af blandt andet et initiativ om bedre digital understøttelse af samtykke fra 2021. Der er i den sammenhæng udarbejdet et fællesoffentligt målbillede for digitalt samtykke og frabedelse, der sætter en overordnet ramme og retning for det videre arbejde.