Fællesoffentligt Testdatasæt

Kontakt

Hvis du har spørgsmål om testdatasættet, er du velkommen til at kontakte Digitaliseringsstyrelsen.

Om Fællesoffentligt Testdatasæt

Fællesoffentligt Testdatasæt består af fiktive testpersoner, testmedarbejdere og testvirksomheder.

Testpersonerne og testmedarbejderne har valide personnumre, som ikke findes i CPR-registret. Testvirksomhederne har valide CVR-numre, som ikke findes i CVR-registret. Der foretages ikke nogen opslag løbende, men det forventes at CVR-numrene ikke er tildelt rigtige virksomheder, hverken i test eller i produktion.

Hvad består Fællesoffentligt Testdatasæt af?

Fællesoffentligt Testdatasæt består af 69 testpersoner, 31 testmedarbejdere samt 10 testvirksomheder. Testpersonerne, testmedarbejderne og testvirksomhederne er oprettet i testmiljøerne for it-løsningerne Digital Post og NemLog-in2.

Fællesoffentligt Testdatasæt er ikke redigerbart for de attributter, som indgår i infrastrukturløsningerne. Det er fx navn, certifikater og rettigheder defineret i NemLog-in. Du vil dog kunne definere attributter i egne systemer. Fx indgår oplysninger om indkomst, sundhedsoplysninger eller andre sagsoplysninger ikke i Fællesoffentligt Testdatasæt og skal derfor defineres decentralt i jeres eget testsystem.

Læs mere om Fællesoffentligt Testdatasæt

Bestil Fællesoffentligt Testdatasæt

For at få tilsendt Fællesoffentligt Testdatasæt er det nødvendigt at godkende aftale om databeskyttelse.

Læs mere om vilkår for anvendelse af Fællesoffentligt Testdatasæt

Demo til Fællesoffentligt Testdatasæt

Her kan du tilgå en demoversion af Fællesoffentligt Testdatasæt.

 

Hent en demoversion af Fællesoffentligt Testdatasæt