Undervisning og vejledning

Digital inklusion handler om at hjælpe borgere, der har svært ved det digitale, til at kunne begå sig digitalt.

Derfor udarbejder Digitaliseringsstyrelsen løbende vejlednings- og undervisningsmaterialer i offentlig digitalisering og vores digitale løsninger.

Materialet inkluderer blandt andet animationsfilm, skriftlige vejledninger og det fiktive læringsmiljø demo.borger.dk.

Undervisning

Der er meget at lære, når man som ungt menneske begynder at stifte bekendtskab med den digitale offentlige sektor. Derfor har Digitaliseringsstyrelsen udviklet materiale til lærere og andre, der underviser unge i offentlig digitalisering.

Find undervisningsmateriale

Vejledning

Digitaliseringsstyrelsen har udarbejdet en række vejledninger til borgere, der er udfordret af det digitale. Vejledningerne beskriver blandt andet, hvordan man kan tildele en digital fuldmagt, hvordan Digital Post fungerer, og hvordan man bruger MitID.

Find vejledningsmateriale

Demomiljøet demo.borger.dk

Demo.borger.dk er et demomiljø, som frit kan anvendes af alle til hjælp og undervisning i MitID, Digital Post og Digital Fuldmagt. Demo.borger.dk er et fiktivt demomiljø, hvor man kan blive fortrolig med at anvende løsningerne i ro og mag.

Læs mere om demo.borger.dk

Animationsfilm

Erfaring viser, at visuel kommunikation virker godt på de borgere, der har svært ved at kommunikere digitalt med myndighederne. Derfor har Digitaliseringsstyrelsen udviklet tre korte animationsfilm om Digital Post, MitID og NemSMS.

Se animationsfilm