Viden om digital inklusion

For bedre at kunne ruste borgerne til at kunne begå sig sikkert digitalt, er det nødvendigt at kende til de udfordringer, som borgerne oplever i mødet med den digitale verden.  

Digitaliseringsstyrelsen indsamler derfor løbende viden om de borgere, der er udfordret af det digitale.

Hvem er de digitalt udfordrede?

Det er vanskeligt at sætte præcise tal på hvor mange danskere, der ikke kan begå sig digitalt på lige fod med flertallet. Digitaliseringsstyrelsens giver et estimat på baggrund af en række brugbare indikatorer. 

Om de digitalt udfordrede

Analyse om digital inklusion

Digital inklusion er et relativt nyt begreb, der i løbet af de seneste år er kommet større fokus på. Bliv klogere på begrebet i analysen "Digital inklusion i det digitaliserede samfund", som Digitaliseringsstyrelsen har udarbejdet i samarbejde med KL. 

Gå til analysen

Borgernes møde med fuldmagter

Det skal være enkelt for borgerne at bruge fuldmagter i det offentlige. Digitaliseringsstyrelsen afdækker i projektet ”Borgernes møde med fuldmagter i det offentlige” ældre borgere og deres pårørendes oplevelser med fuldmagt.

Læs om projektet