Inklusionsnetværk

Digital inklusion er en opgave, som skal løses i fællesskab og på tværs af den offentlige sektor og med inddragelse af civilsamfundet. Derfor faciliterer Digitaliseringsstyrelsen to netværk for digital inklusion.

Det ene netværk er målrettet organisationer, som repræsenterer borgere, der er udfordrede af digitaliseringen. Det andet netværk er målrettet myndigheder.

Netværk for digital inklusion

Netværkets formål er at bidrage til at identificere og kvalificere digitale problemstillinger og generere idéer til løsninger.

Organisationer, som repræsenterer digitalt udfordrede borgere, kan blive medlemmer af netværket.

Om netværket

Myndighedsnetværk for digital inklusion

Myndighedsnetværkets formål er at styrke erfaringsudvekslingen på tværs og understøtte myndighedernes arbejde med digital inklusion.

Netværket henvender sig til medarbejdere i stat, kommune, regioner og andre offentlige myndigheder.

 

Om myndighedsnetværket