Netværkets medlemmer

Netværk for digital inklusion har til formål at understøtte og forbedre indsatsen over for de målgrupper, der fortsat har behov for hjælp til at kommunikere digitalt med det offentlige. Se medlemmer i netværket nedenfor.

Netværket består af:

 • Aktive Pensionister
 • Alzheimer-foreningen
 • AMU Nordjylland
 • AOF
 • ATP
 • Autismeforeningen
 • Baba
 • Bedre Psykiatri
 • Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune
 • Biblioteker og Borgerservice, Roskilde Kommune
 • Bibliotekernes netværk for digital inklusion
 • Blindefonden
 • Bydelsmødrene / Fonden for Socialt Ansvar
 • Børne og Undervisningsministeriet - STIL (eVejledning)
 • Børnerådet
 • C Bloc rådgivning
 • CP Danmark - Landsforeningen for cerebral parese
 • Danmarks Biblioteksforening
 • Dansk Blindesamfund
 • Dansk Flygtningehjælp
 • Dansk Handicap
 • Dansk Handicap Forbund
 • Danske Døves Landsforbund
 • Danske Regioner
 • Danske Seniorer
 • Danske Ældreråd
 • Den sociale retshjælp
 • Det Centrale Handicapråd
 • DGS - Danske Gymnasieelvers Sammenslutning
 • DOF - Dansk Oplysnings Forbund
 • DTU
 • DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd
 • Egedal Kommune, borgerservice
 • Epilepsiforeningen
 • Faglige Seniorer
 • Familieretshuset
 • Finans Danmark (FIDA)
 • FOA
 • FOF - Folkeligt Oplysnings Forbund
 • Foreningen Danske DøvBlinde - FDDB
 • Frederiksberg Bibliotekerne
 • Gentofte Centralbibliotek
 • Herning Bibliotekerne
 • Hjernesagen
 • Hjerneskadeforeningen
 • Hjørring Bibliotekerne
 • HK
 • Hvidovre Kommune
 • Høreforeningen
 • IBOS - Instituttet for Blinde og Svagtsynede
 • Jobspiren- NGO
 • Kirkens Korshær
 • KL
 • Krifa
 • Kræftens bekæmpelse
 • Københavns Kommune
 • Landsforeningen af Være Steder
 • Landsforeningen Autisme
 • Landsforeningen LEV
 • Ligeværd
 • LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud
 • Movia Trafik
 • Mændenes hjem
 • Nota - Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder
 • Odense Bibliotek - Bibliotekernes netværk
 • Odense Kommune
 • Ordblinde / Dysleksiforeningen i Danmark
 • Redaktion: E-kurser.nu
 • Region Hovedstaden, Kommunikationscentret
 • Region Sjælland
 • Region Syddanmark, Center for kommunikation og velfærd
 • Rejsekort & Rejseplan
 • Roskilde Kommune
 • Røde Kors
 • Rådet for socialt udsatte
 • Sammenslutningen af unge med handicap
 • SAND - de hjemløses landsorganisation
 • Skleroseforeningen
 • Settlementet
 • Skattestyrelsen
 • Socialstyrelsen - Center for Handicap og Psykisk Sårbarhed
 • Socialt Udviklingscenter SUS
 • SR-Bistand
 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
 • Styrelsen for IT og læring
 • SUFO
 • SUMH (Sammenslutningen af unge med Handicap)
 • Sundhed.dk
 • Telecenter Danmark
 • UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
 • ULF - Udviklingshæmmedes Landsforening
 • Varde Kommune
 • Vejle Biblioteker
 • Ældre Sagen
 • Aalborg Kommune
 • Aarhus Borgerservice