It-arkitektur

Den fælles arkitektur sætter de overordnede rammer for udviklingen af den digitalt sammenhængende offentlige sektor.

Borgerne og virksomhederne skal opleve, at behandling og service på tværs af flere myndigheder hænger bedre sammen. Myndighederne skal kunne trække på hinandens viden og kunne samarbejde til gavn for borgere og virksomheder. Derfor har regeringen, kommunerne og regionerne aftalt, at indgå et fælles arkitektursamarbejde for at fremme en sikker og effektiv deling af data og øge sammenhæng i den offentlige sektor.

Digital sammenhæng

Den danske offentlige sektor udvikler sig hastigt mod en stadig mere digital hverdag, hvor data, it-systemer, robotter og apps hjælper borgere, virksomheder og ansatte i den offentlige sektor med at løse deres opgaver. En helt central udfordring er at bruge digitaliseringen til at skabe stærkere sammenhæng i den offentlige sektors service.

Den måde, den offentlige sektors it er opbygget og udviklet gennem årene er en kæmpe udfordring. De mange tusinde offentlige it-systemer taler ikke et fælles sprog. De samme data er blevet indsamlet flere gange, og datadeling er blevet aftalt fra gang til gang. Resultatet er ”spaghetti-integrationer”, der har været dyre at udvikle og nu er svære og endnu dyrere at vedligeholde. Fælles arkitektur skal sikre at it-systemer fremover sikkert og effektivt kan udveksle data og indgå i sammenhængende processer.

Anvendelse af arkitekturen

Den fælles arkitektur skal understøtte digital sammenhæng i den offentlige sektor på flere niveauer: mellem stat, kommuner og regioner. På tværs af fagområder som fx sundhed, socialområdet, uddannelse og arbejdsmarked. Mellem den offentlige sektor og den private sektor. Og på tværs af landegrænser, ikke mindst i forhold til EU og det digitale indre marked.

Alle offentlige it-projekter kan anvende de fællesoffentlige arkitekturprodukter. Også projekter, der ikke er offentlige, kan have nytte af arkitekturen. 

Hvad omfatter arkitekturen?

Den fælles digitale arkitektur omfatter fælles rammer for projekternes arkitekturarbejde, herunder governance med fora, mandater og processer for det fælles arkitekturarbejde, fælles arkitekturregler samt rammer for projekters dokumentation af arkitektur og kvalitetssikring gennem review.

Den fælles digitale arkitektur indeholder desuden en rammearkitektur, der består af et antal referencearkitekturer, der definerer genbrugelige arkitekturbyggeblokke som projekterne skal tage bestik af i deres arbejde. Den fælles arkitektur sætter således de overordnede rammer for udviklingen af den digitalt sammenhængende offentlige sektor.