Udvalget for arkitektur og standarder

Rammerne for den fællesoffentlige digitale arkitektur udspringer af det fællesoffentlige samarbejde om digitalisering og besluttes i regi af Udvalget for arkitektur og data. På siden herunder kan du læse mere om governance for arkitekturen.

Den fællesoffentlige digitale arkitektur udarbejdes og vedligeholdes i et fællesoffentligt samarbejde i regi af digitaliseringsstrategien og digitaliseringspagten.

Arkitekturen omfatter fælles rammer for projekternes arkitekturarbejde, herunder governance med fora, mandater og processer for det fælles arkitekturarbejde, fælles arkitekturregler samt rammer for projekters dokumentation af arkitektur og kvalitetssikring gennem review. 

Udvalget for arkitektur og standarder

Udvalget for arkitektur og standarder (UAS) har til formål at understøtte, at offentlig digitalisering udvikles med fokus på sammenhæng i brugerrejser og processer, sikker og effektiv datadeling, samt fælles standarder og infrastruktur, hvor det er relevant.

Udvalget for arkitektur og standarder har ansvar for at udvikle og vedligeholde den fællesoffentlige digitale arkitektur (FDA), som er en portefølje af arkitekturprodukter, der giver borgerne en oplevelse af sammenhængende service på tværs af myndigheder, samt sikker og effektiv datadeling til målrettede og effektive indsatser.

Udvalget skal bistå de øvrige styregrupper i det fællesoffentlige samarbejde og generelt understøtte offentlige myndigheder med rådgivning, udvikling og formidling om arkitektur og standardisering for digitalisering, når det er relevant.

Opgaver

  1. Styring af den fællesoffentlige digitale arkitektur (FDA)
  2. Rådgivning af Partsforum, styregrupper og projekter om arkitektur og standarder
  3. Arkitekturreview af digitaliseringsprojekter
  4. Udvikling og vedligeholdelse af konkrete arkitekturprodukter og standar-der
  5. Formidling af den fællesoffentlige digitale arkitektur (FDA)

Sammensætning

Udvalget for arkitektur og standarder (UAS) er sammensat med repræsentanter fra KL, Danske Regioner, SDFI, ERST, UFST, STAR, STIL, MFVM, SDS, ATP, Rigspolitiet, DST og DIGST. KL og Danske Regioner deltager med to repræsentanter.

 

Sekretariatsbetjening

Sekretariatsbetjeningen af udvalget for arkitektur og standarder og Den fællesoffentlige digitale arkitektur er forankret i Digitaliseringsstyrelsen.

Sekretariatet forestår den daglige koordinering og vedligehold af den fællesoffentlige digitale arkitektur. Sekretariatets opgaver omfatter blandt andet:

  • Gennemførelse af projekter, der skal udvikle konkrete arkitekturelementer.
  • Koordinering og gennemførsel af arkitekturreviews samt opfølgning på disse.
  • Arkitekturrådgivning til digitaliseringsprojekter af tværgående karakter.
  • Formidling, netværksdrift og understøttelse af rammer for kompetenceudvikling i forhold til den fælles arkitektur.
  • Sekretariatet består af specialister inden for bl.a. enterprisearkitektur, forretningsarkitektur, informationsarkitektur og datamodellering samt generalister med fokus på bl.a. kommunikation, jura og styring.

Sekretariatet har i kraft dets opgaver en bred kontaktflade til øvrige initiativer i den offentlige digitalisering. Sekretariatet står derfor meget gerne til rådighed for forespørgsler, afklaringer og henvisninger.