Udvalget for arkitektur og standarder

Rammerne for den fællesoffentlige digitale arkitektur udspringer af det fællesoffentlige samarbejde om digitalisering og besluttes i regi af Udvalget for arkitektur og standarder. På siden herunder kan du læse mere om governance for arkitekturen.

Den fællesoffentlige digitale arkitektur (FDA) udarbejdes og vedligeholdes i et fællesoffentligt samarbejde i regi af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi (FODS).

Arkitekturen omfatter fælles rammer for projekternes arkitekturarbejde, herunder governance med fora, mandater og processer for det fælles arkitekturarbejde, fælles arkitekturregler samt rammer for projekters dokumentation af arkitektur og kvalitetssikring gennem review. 

Udvalget for arkitektur og standarder

Arbejdet med den fællesoffentlige digitale arkitektur er politisk forankret i Udvalget for arkitektur og standarder (UAS), der består af en række statslige myndigheder, KL og Danske Regioner.

Digitaliseringsstyrelsen varetager formandskabet for styregruppen, ligesom Digitaliseringsstyrelsen er sekretariat for udvalget. UAS har derfor til formål at understøtte, at offentlig digitalisering udvikles med fokus på sammenhæng i brugerrejser og processer, sikker og effektiv datadeling, samt fælles standarder og infrastruktur, hvor det er relevant.

Konkret operationaliseres det gennem indsatser knyttet til følgende kategorier:

  • Styring omfatter de overordnede rammer, herunder love, aftaler, krav og anbefalinger i relation til den fællesoffentlige digitale arkitektur (fx optagelse af standarder i FDA-porteføljen) samt prioritering, vedligehold af bruttokatalog over forslag til indsatser og lignende.
  • Rådgivning og review omfatter alle de aktiviteter der henvender sig 1:1 til konkrete initiativer, projekter, myndigheder og lignende. Fokus her er på projekter i regi af de fællesoffentlige initiativer under FODS, men kan også omfatte andre, og sigtet er at nå bredere ud i den kommende periode
  • Formidling omfatter alle de generelle formidlingsaktiviteter vedrørende den fællesoffentlige digitale arkitektur, herunder hjemmeside, konference, netværk mv.
  • Udvikling og vedligehold omfatter det konkrete arbejde med vedligehold af eksisterende FDA-produkter, som er en portefølje af arkitekturprodukter, der giver borgerne en oplevelse af sammenhængende service på tværs af myndigheder, samt sikker og effektiv datadeling til målrettede og effektive indsatser. Desuden omfatter arbejdet udvikling af nye arkitekturprodukter og specifikationer, udarbejdelse af danske anvendelsesprofiler på internationale specifikationer og standarder, håndtering af konkrete ændringsanmodninger fra eksterne anvendere og lignende.

Sammensætning

UAS er sammensat med repræsentanter fra KL, Danske Regioner, SDFI, ERST, UFST, STAR, STIL, MFVM, SDS, ATP, Rigspolitiet, DST og DIGST.  

Sekretariatsbetjening

Sekretariatsbetjeningen af UAS og den fællesoffentlige digitale arkitektur er forankret i Kontor for teknologi og data i Digitaliseringsstyrelsen.

Sekretariatet forestår den daglige koordinering og vedligehold af den fællesoffentlige digitale arkitektur. Sekretariatets rolle er i den forbindelse at understøtte operationalisering af indsatser indenfor styring, rådgivning og review samt formidling, udvikling og vedligehold af FDA pordukter. 

Sekretariatet består af specialister inden for bl.a. enterprisearkitektur, forretningsarkitektur, informationsarkitektur og datamodellering samt generalister med fokus på bl.a. kommunikation, proces- og projektledelse og generel styring.

Sekretariatet har i kraft dets opgaver en bred kontaktflade til øvrige initiativer i den offentlige digitalisering. Sekretariatet står derfor gerne til rådighed for forespørgsler, afklaringer og henvisninger.