Cybersikkerhedspagten

Cybersikkerhedspagten er et offentligt-privat samarbejde, der skal sikre, at danske små- og mellemstore virksomheder (SMV’er) bliver de mest cybersikre i Europa.

Om Cybersikkerhedspagten

Danmark er ifølge EU-kommissionens undersøgelse af den digitale økonomi (2022) et af Europas mest digitale lande. Danske virksomheder rammes dog hver dag af cyberangreb. Det kan have store omkostninger, både for den enkelte virksomhed og på samfundsplan. Selvom danske virksomheder i stigende grad investerer i digital sikkerhed, er der fortsat et stort behov for forbedring, og særligt de små og mellemstore virksomheder er sårbare.

Gennem en fælles og koordineret indsats skal Cybersikkerhedspagten løfte danske SMV’ers digitale sikkerhedsniveau til at være det højeste i EU. Samtidig vil pagtens parter arbejde for at gøre danske virksomheders digitale sikkerhedsniveau til en konkurrencefordel. Dette gør pagten ved at arbejde med følgende målsætninger:

Pagtens målsætninger

  1. Sammenhæng og synergi mellem eksisterende og nye SMV-rettede indsatser på cybersikkerhedsområdet.
  2. Udveksling af data, viden og erfaringer, mhp. at skabe et nationalt dækkende billede af sikkerhedssituationen for SMV'erne.
  3. At der skabes nye samarbejder på tværs af den offentlige og private sektor om at styrke SMV'ernes muligheder for at beskytte sig mod cyberangreb.

Baggrund

Cyberangreb er en af de største trusler for dansk erhvervsliv. En trussel som kun bliver større i takt med, at danske virksomheder bliver stadig mere digitale, og digitale angreb bliver flere og mere avancerede. Center for Cybersikkerhed vurderer, at truslen for cyberkriminalitet er ’meget høj’ i Danmark for både myndigheder, borgere og virksomheder. Samtidig viser tidligere undersøgelser, at mange virksomheder i Danmark er sårbare. Eksempelvis har 35 pct. af de danske SMV’er et for lavt digitalt sikkerhedsniveau i forhold til deres risikoprofil (Erhvervsstyrelsen, 2023).

I dag er der taget en lang række initiativer i både offentlig og privat regi, som skal styrke SMV’ers cybersikkerhed. Cybersikkerhedspagten skal understøtte, at der er sammenhæng i de tilbud, der allerede findes samt igangsætte nye fælles projekter, som kan hjælpe SMV’er med at styrke deres it-sikkerhed.

Med Cybersikkerhedspagten vil det offentlige og private arbejde tættere sammen om initiativer, som vil kunne styrke sikkerhedsniveauet i danske virksomheder, og dermed bidrage til at styrke det samlede danske cyberforsvar.