Medlemmer i Cybersikkerhedspagten

Cybersikkerhedspagten blev etableret af elleve stiftende medlemmer, som repræsenterer staten samt centrale brancheorganisationer på erhvervsområdet. Ud over Cybersikkerhedspagtens stiftende medlemmer kan fx virksomheder, myndigheder eller organisationer blive optaget som associeret medlem.

Associerede medlemmer får mulighed for at bidrage til at styrke den digitale sikkerhed i danske virksomheder. I udgangspunktet kan associerede medlemmer indgå i de offentligt-private samarbejder i samme omfang som stiftende medlemmer.

Derudover får medlemmer i pagtens arbejdsfællesskab sparring og samarbejdsmuligheder blandt pagtens private og offentlige medlemmer. Stiftende og associerede medlemmer fremgår nederst på siden.

Et arbejdsfællesskab på tværs af private og offentlige aktører

Medlemmerne får mulighed for at være en del af et arbejdsfællesskab, hvor der deles viden, data og erfaringer vedrørende cyber- og informationssikkerhed. Derudover kan medlemmerne deltage i de forskellige projektspor eller initiere nye indsatser og projekter og derved bidrage til fremtidig fokus. Som det vigtigste, får medlemmerne gennem pagten mulighed for at præge cybersikkerhedsdagsordenen og styrke samfundets cybersikkerhed.

Pagtens arbejde og resultater afhænger af medlemmernes engagement. Pagten kan derfor anses som et forum, der kan anvendes til uformel sparring, koordineret samarbejde, igangsættelse af større projekter osv. Indholdet af arbejdet afhænger således af behovet og ønskerne hos medlemmerne.

Er du interesseret i at vide mere om pagten kan du række ud til Digitaliseringsstyrelsen.