Kompensation ved svindel med NemKonto

Hvis du har været udsat for svindel med udbetalinger til din NemKonto, kan du søge om kompensation. Læs mere om ordningen, og hvordan du søger kompensation nedenfor.

Søg om kompensation

Du kan søge om kompensation, hvis du ikke har modtaget udbetalinger på din NemKonto, som du var berettiget til. Eksempelvis hvis en svindler har brugt dit NemID/MitID til at ændre din NemKonto, så du ikke har modtaget din løn, feriepenge eller folkepension mv. Det er en forudsætning, at du ikke selv har bidraget til fejlen eller svindlen. I visse tilfælde kan kravene være lempet, hvis du eksempelvis er psykisk syg eller har andre kognitive udfordringer. 

Bemærk at ordningen kun er relevant for NemKonto-svindel, som har medført, at du ikke har fået udbetalt penge, du ellers var berettiget til at få. Det vil sige, at du eksempelvis ikke er omfattet af kompensationsordningen, hvis du er blevet narret til at overføre penge til en svindlers konto. 

Inden du søger om kompensation, anbefaler vi, at du læser nedenstående spørgsmål og svar. Her kan du blandt andet læse, hvilke kriterier der er for at få kompensation, og hvilken dokumentation du skal have klar for at søge om kompensation.

Tilgå ansøgningsskemaet om kompensation

Spørgsmål og svar

Du kan få kompensation for udbetalinger, som du ikke har modtaget på grund af fejl eller svindel med oplysninger i NemKonto-systemet. Det er en forudsætning, at du ikke selv har bidraget til fejlen eller svindlen. I visse tilfælde kan kravene være lempet, hvis du eksempelvis er psykisk syg eller har andre kognitive udfordringer. 

Du skal kunne dokumentere, at du har haft ret til den pågældende udbetaling, samt at du har politianmeldt forholdet, hvis der er tale om svindel med NemKonto.

Det er en forudsætning for kompensation, at du ikke allerede har fået beløbet kompenseret. Eksempelvis kan du ikke få kompensation, hvis din bank eller arbejdsgiver allerede har dækket dit tab, eller hvis dit tab er blevet dækket af en privat forsikring eller lignende. Hvis du modtager kompensation fra anden side, efter du har ansøgt om kompensation til Digitaliseringsstyrelsen, er du forpligtet til at oplyse Digitaliseringsstyrelsen herom. 

Det er en forudsætning for kompensation, at du sender din ansøgning senest 13 måneder efter, at du skulle have modtaget udbetalingen, du søger om kompensation for. 

Du logger ind i ansøgningsformularen med dit NemID/MitID. 

Når du logger på, skal du bruge:

Det er vigtigt, at du svarer så grundigt som muligt på spørgsmålene i ansøgningen. Du kan læse vejledninger til felterne undervejs. Du vil blive bedt om at vedhæfte oplysninger, som nævnt ovenfor. Det er derfor en god idé at finde disse dokumenter frem, inden du påbegynder ansøgningen.

 

Hvis du ikke kan eller vil benytte det digitale ansøgningsskema, kan du sende din ansøgning og printede dokumentation med posten. Vi gør opmærksom på, at sagsbehandlingstiden kan være længere i ikke-digitale ansøgningsforløb.

Læs mere og find ansøgningsskemaet til print på vores side om ikke-digitale ansøgningsforløb

Den forventede sagsbehandlingstid fremgår af det kvitteringsbrev, du modtager, når din ansøgning er modtaget af Digitaliseringsstyrelsen. 

Det er ikke sikkert, at din sag kan afgøres med det samme. Det kan være, at vi beder om flere oplysninger eller indhenter yderligere oplysninger for at oplyse din sag. Når vi har modtaget de oplysninger eller dokumenter, som vi har efterspurgt, vil vi fortsætte behandlingen af din sag.

Vi tilstræber at behandle din sag hurtigst muligt. 

Når vi behandler din ansøgning, kan det ske, at vi har brug for flere oplysninger for at kunne vurdere, om du kan få kompensation. I sådanne tilfælde vil vi bede dig indsende de oplysninger, der er brug for, eller I visse tilfælde kontakte andre myndigheder for at indhente eller verificere relevante oplysninger til din sag. Det kan eksempelvis være en udskrift af historikken på din NemKonto, en hændelseslog fra dit NemID/MitID eller indsigt i din anmeldelse fra politiet.

Årsagen til at vi eventuelt skal have flere oplysninger er, at vi skal kunne træffe en afgørelse på et tilstrækkeligt oplyst grundlag.

Pengene udbetales af Digitaliseringsstyrelsen. Udbetalingen sker 1-2 uger efter, at du har modtaget afgørelsen.

Kompensationen udbetales til NemKonto.

Du må gerne få hjælp fra andre til at udfylde din ansøgning, så længe du selv logger ind i det digitale ansøgningsforløb eller selv underskriver din ikke-digitale papiransøgning.

Hvis du ønsker, at en anden skal håndtere den resterende del af din ansøgningsproces (eksempelvis hvis vi skal indhente yderligere oplysninger eller kommunikere om afgørelsesbreve mv.), skal du udfylde en fuldmagtserklæring, som giver en anden rettigheder til at varetage dit forløb for dig. Du skal dog stadig bidrage til at oplyse sagen for vedkommende. 

Du kan finde vores fuldmagtserklæring og læse mere om det ikke-digitale ansøgningsforløb her

Digitaliseringsstyrelsen er forpligtet til at vejlede om sagens behandling og om hvilke regler, der gælder.

Du kan ikke klage over styrelsens afgørelser til en anden myndighed.

Hvis du er utilfreds med din afgørelse, kan du rette henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen. Hvis der er nye oplysninger i din sag, kan sagen genoptages.

Hvis du stadig er utilfreds med afgørelsen, kan du anlægge en retssag mod styrelsen. Du kan også klage over afgørelsen til Folketingets Ombudsmand.

Fakta om NemKonto

  • Alle borgere og virksomheder i Danmark skal have en NemKonto for at modtage offentlige udbetalinger
  • En NemKonto er en almindelig bankkonto, som en borgeren eller virksomhed allerede har og har angivet som NemKonto
  • Offentlige udbetalinger kan eksempelvis være SU, kontanthjælp og folkepension
  • Mange private virksomheder benytter ligeledes NemKonto-systemet, når de eksempelvis skal udbetale løn