NemKonto for sagsbehandlere

Udbetalinger fra offentlige myndigheder til borgere og virksomheder sker gennem NemKonto-systemet.

NemKonto er det fælles offentlige udbetalingssystem. Udbetalinger fra det offentlige til alle borgere, virksomheder og foreninger bliver overført til deres NemKonto. Borgere, virksomheder og foreninger er dermed forpligtet til at have en NemKonto, som det offentlige kan udbetale til. Det er Digitaliseringsstyrelsen, der er ansvarlig for NemKonto.

Myndigheden skal sikre at alle får deres penge. Den udbetalende myndighed har pligt til at sikre at alle får deres penge – også i de tilfælde, hvor borgeren, virksomheden eller foreningen ikke har en NemKonto.

Læse mere om anvendelse af NemKonto på nemkonto.dk

Udbetalinger fra offentlige myndigheder til borgere og virksomheder sker gennem NemKonto-systemet, som alle offentlige myndigheder derfor skal være tilsluttet.

Tilslutning

Alle myndigheder, der udbetaler penge til borgeres og virksomheders Nemkonto, skal tilslutte deres udbetalingssystemer til NemKonto-systemet.

På nemkonto.dk kan du finde vejledninger, der trin for trin giver en grundig beskrivelse af de vigtigste organisatoriske, tekniske og administrative opgaver, som skal løses, når en myndighed skal tilsluttes NemKonto-systemet.

Læs mere om tilslutning på nemkonto.dk

Tekniks info

På nemkonto.dk kan du finde information om den tekniske del af NemKonto-systemet, herunder:

  • Snitfladebeskrivelse
  • Teknisk tilslutning til NemKonto-systemet
  • Oversigt over rolleprofiler til NemKonto-systemet
  • Sagsbehandlersystem
  • Oversigt over generelle ydelsesarter

Læs mere om den tekniske del af NemKonto-systemet på nemkonto.dk