Strategier

Fremtidens digitale samfund

Digitaliseringsstrategien

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi indeholder 33 initiativer, der blandt andet beskæftiger sig med brugervenlighed, genbrug af data, it-arkitektur, vækst, sikkerhed, digitale kompetencer og meget mere.

Nyt om strategier

Digitaliseringsstyrelsens strategiske arbejde

Digitaliseringen af det offentlige Danmark har siden 2001 været drevet af de fællesoffentlige digitaliseringsstrategier. Den strategiske retning frem mod 2020 blev fastlagt i 2016 og har stor betydning for Digitaliseringsstyrelsens opgaver i de mellemliggende år.

Styrelsen arbejder som samlende koordinator af fællesoffentlig digitalisering og som driver af fremtidens digitale samfund.

Digitaliseringsstyrelsens strategiske arbejde omfatter blandt andet også digitaliseringspagten, Strategi for it-styring i staten og Strategi for cyber- og informationssikkerhed.

"Et stærkere og mere trygt digitalt samfund - Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020"

Mål og initiativer for digitaliseringsstrategien

Med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 sætter den offentlige sektor 3 ambitiøse, men realistiske mål for udviklingen mod en mere digital offentlig sektor de kommende år.

Læs om de 33 initiativer og 3 mål

""

Ny strategi for cyber- og informationssikkerhed

Strategien bygger videre på den forrige strategi for 2018-2021 og sigter efter at løfte den digitale sikkerhed på tværs af samfundet.

Læs den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed

""

Digitaliseringspagten

Digitaliseringspagten er en aftale indgået mellem regeringen, KL og Danske Regioner i marts 2019 om at fastholde og nytænke det fællesoffentlige samarbejde om digitalisering.

Læs mere om digitaliseringspagten