Partsforum

Partsforum har medlemmer på direktionsniveau fra staten, KL og Danske Regioner. I Partsforum drøfter medlemmerne løbende arbejdet med fællesoffentlig digitalisering og følger op på fællesoffentlige strategier og aftaler.

De store linjer

I Partsforum drøfter de centrale parter i det fællesoffentlige samarbejde om digitalisering – staten, regioner og kommuner – den strategiske retning for samarbejdet.

Det er de politiske aftaler som fx fælles digitaliseringsstrategier og de årlige økonomiaftaler mellem regeringen, KL og Danske Regioner, der sætter rammerne for arbejdet i Partsforum.

Det er i Partsforum, der tages stilling til, hvordan de politiske ambitioner på digitaliseringsområdet kan realiseres og afspejles i konkrete projekter. Partsforum tager stilling til større strategiske prioriteringer – det kan fx ske på indstilling fra de underliggende styregrupper.

Partsforum afholder som udgangspunkt fire møder årligt og ellers efter behov.

Økonomistyring

Den overordnede økonomistyring på tværs af det fællesoffentlige samarbejde varetages i Partsforum. Det er Partsforum, der træffer beslutninger om tværgående prioriteringer.

I tilknytning til Partsforum er der etableret et økonomi- og strategistyringsudvalg (ØSU). Økonomi- og strategistyringsudvalget orienteres løbende om udviklingen i økonomien i tilknytning til de fælles indsatser på digitaliseringsområdet og har til opgave at understøtte tværgående prioriteringer og beslutninger i Partsforum.

 

Modellen viser forholdet mellem Partsforum, styregrupper og projekter.

Governancemodellen

Klik på billedet eller på overskriften for at se en stor version af governancemodellen. Modellen viser forholdet mellem Partsforum, styregrupper og projekter.