Love og regler

Digitaliseringsstyrelsen administrerer en række love og regler inden for forskellige områder. Se listen over love, bekendtgørelser og vejledninger nedenfor.

Alle links på siden fører til retsinformation.dk.

Love

596 af 24. juni 2005
Lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (PSI-loven)

798 af 28. juni 2007
Bekendtgørelse af lov om offentlige betalinger

558 af 18. juni 2012
Lov om obligatorisk digital selvbetjening for borgere (bølge 1) (populærtitel)

622 af 12. juni 2013
Lov om obligatorisk digital selvbetjening for borgere (bølge 2) (populærtitel)

552 af 2.juni 2014
Lov om obligatorisk digital selvbetjening for borgere (bølge 3) (populærtitel)

742 af 1. juni 2015
Lov om obligatorisk digital selvbetjening for borgere (bølge 4) (populærtitel)

617 af 8. juni 2016
Lov om supplerende bestemmelser til forordning om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked

439 af 8. maj 2018
Lov om udstedelse af NemID med offentlig digital signatur til fysiske personer og til medarbejdere i juridiske enheder

692 af 8. juni 2018
Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer 

686 af 15. april 2021
Bekendtgørelse af lov om Digital Post fra offentlige afsendere 

783 af 4. maj 2021
Lov om MitID og NemLog-in 

Bekendtgørelser

993 af 7. oktober 2004 
Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om offentlige betalinger mv.

74 af 19. januar 2010
Bekendtgørelse om ABT-fonden – Anvendt Borgernær Teknologi

354 af 26. marts 2010 
Bekendtgørelse om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder

206 af 11. marts 2011 
Bekendtgørelse om elektronisk afregning med offentlige myndigheder

1535 af 18. december 2013 
Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 3, stk. 1, i lov om Offentlig Digital Post

1553 af 18. december 2013
Bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post

137 af 6. februar 2014 
Bekendtgørelse om frikommuneforsøg i Odense Kommune med Offentlig Digital Post

832 af 18. juni 2014
Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi

1078 af 3. oktober 2014
Bekendtgørelse om offentlige afsendere i Offentlig Digital Post

821 af 13. juni 2016
Bekendtgørelse om størrelse på filer i Digital Post

1094 af 28. september 2017
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post

899 af 21. juni 2018
Bekendtgørelse om udstedelse og spærring af NemID med offentlig digital signatur

197 af 1. marts 2019
Bekendtgørelse om fastsættelse af standard for tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer

2010 af 15. december 2020
Bekendtgørelse om flytning af fysiske personers og juridiske enheders digitale post ved skift af leverandør

2011 af 15. december 2020
Bekendtgørelse om godkendelse af visningsklienter til Digital Post samt kompensation for forpligtelser til offentlig tjeneste for udbydere af kommercielle visningsklienter

647 af 13. april 2021
Bekendtgørelse om Nemkontoordningen

793 af 4. maj 2021
Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om MitID og NemLog-in

Vejledninger

4 af 19. januar 2010
Vejledning om bekendtgørelse om ABT-fonden – Anvendt Borgernær Teknologi

9428 af 6. juli 2020
Vejledning om geografi i lovgivningen