Love og regler

Digitaliseringsstyrelsen administrerer en række love og regler inden for forskellige områder. Se listen over love, bekendtgørelser og vejledninger nedenfor.

Alle links på siden fører til retsinformation.dk.

Love

558 af 18. juni 2012
Lov om obligatorisk digital selvbetjening for borgere (bølge 1) (populærtitel)

622 af 12. juni 2013
Lov om obligatorisk digital selvbetjening for borgere (bølge 2) (populærtitel)

552 af 2.juni 2014
Lov om obligatorisk digital selvbetjening for borgere (bølge 3) (populærtitel)

742 af 1. juni 2015
Lov om obligatorisk digital selvbetjening for borgere (bølge 4) (populærtitel)

596 af 24. juni 2005
Lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (PSI-loven)

798 af 28. juni 2007
Bekendtgørelse af lov om offentlige betalinger

617 af 8. juni 2016
Lov om supplerende bestemmelser til forordning om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked

801 af 13. juni 2016
Bekendtgørelse af lov om Digital Post fra offentlige afsendere

Bekendtgørelser

74 af 19. januar 2010
Bekendtgørelse om ABT-fonden – Anvendt Borgernær Teknologi

832 af 18. juni 2014
Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi

993 af 7. oktober 2004
Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om offentlige betalinger m.v.

206 af 11. marts 2011
Bekendtgørelse om elektronisk afregning med offentlige myndigheder

354 af 26. marts 2010
Bekendtgørelse om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder

766 af 5. juli 2006
Bekendtgørelse om Nemkontoordningen

1553 af 18. december 2013
Bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post

1094 af 28. september 2017
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post

1535 af 18. december 2013
Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 3, stk. 1, i lov om Offentlig Digital Post

137 af 6. februar 2014
Bekendtgørelse om frikommuneforsøg i Odense Kommune med Offentlig Digital Post

1078 af 3. oktober 2014
Bekendtgørelse om offentlige afsendere i Offentlig Digital Post

821 af 13. juni 2016
Bekendtgørelse om størrelse på filer i Digital Post

Vejledninger

4 af 19. januar 2010
Vejledning om bekendtgørelse om ABT-fonden – Anvendt Borgernær Teknologi