Om standarder

Find standarder, som er udarbejdet og administreres af Digitaliseringsstyrelsen.

Standarderne stilles til rådighed som referenceramme for arbejdet med brugerstyring i den offentlige sektor og anvendes i de fællesoffentlige løsninger, som styrelsen varetager.

De fælles standarder har forskellige anvendelsesmuligheder, som bl.a. porteføljestyring af fællesoffentlige it-projekter.

National Standard for Identiteters Sikringsniveauer (NSIS)

Formålet med NSIS er at skabe en fælles ramme for tillid til digitale identiteter og digitale identitetstjenester gennem en række tekniske og organisatoriske krav. Kravene i NSIS dækker den fulde livscyklus for identiteter fra oprettelse til den løbende anvendelse og endelig nedlæggelse.

Læs mere om NSIS

Certifikatpolitikker

Digitaliseringsstyrelsen har udarbejdet en række offentlige politikker for OCES og kvalificerede tillidstjenester, som de er defineret i eIDAS-forordningen.

Læs mere om politikkerne hos Den Danske Stat

Fælles standarder

Digitaliseringsstyrelsen har i fællesoffentligt samarbejde yderligere udarbejdet en standard for beskrivelse af it-systemer, datasætstandarden DCAT-AP-DK og retningslinjer for stabile http-URIer.

Læs mere om specifikationerne på arkitektur.digst.dk

OIOSAML

OIOSAML er en vigtig brik i samspillet mellem de 300 offentlige selvbetjeningsløsninger, som er tilsluttet NemLog-in herunder borger.dk og virk.dk.

Profilen bruges til fødereret login og single sign-on (SSO) og sikrer interoperabilitet i implementeringen af SAML2-standarden fra OASIS.

Læs mere om OIOSAML

OIO Identity Based Web Services 1.2 (OIO IDWS)

OIO IDWS profilerne rummer en samlet specifikation for Identitetsbaserede web services baseret på SAML security tokens. Identitetsbaserede web services kan bl.a. anvendes til at styre adgange til web services på vegne af en slutbruger, men dækker også scenarier for systembrugere, der tilgår services med system-til-system integration.

Læs mere om OIO Identity Based Web Services 1.2 (OIO IDWS)

OpenID Connect Profiler

Digitaliseringsstyrelsen har udarbejdet profiler af OpenID Connect samt JWT-standarderne med henblik på at sikre grundlaget for en ensartet og interoperabel understøttelse autentifikation og adgangskontrol for mobilapps og webklienter. 

Læs mere om OpenID Connect Profiler