Data

Data og it-arkitektur

Genbrug af digitale ressourcer giver bedre brugerrejser og gør det nemmere at opdatere den digitale infrastruktur.

Nyt om data

Fælles arkitektur og god datadeling skaber bedre sammenhæng i offentlige services

Den fællesoffentlige digitale arkitektur skal realisere visionen om en digitalt sammenhængende offentlig sektor. Visionen konkretiseres igennem fælles beskrivelser af centrale begreber og referencearkitekturer, der vejleder til best-practice på udvalgte områder samt standarder og retningslinjer for, hvordan man beskriver it-systemer og kobler dem sammen til gavn for borgere og virksomheder.

EU har et stort fokus på datadeling i disse år, hvilket også har indflydelse på arbejdet med offentlige data i Danmark. Der skal være nem adgang og lige muligheder for at videreanvende offentlige data i Danmark og på tværs af landegrænser.

For at være på forkant og løbende kunne udnytte nye teknologiers potentiale, er der gjort en særlig indsats for at understøtte anvendelsen af cloud-løsninger i det offentlige og udviklingen dansk sprogteknologi.

""

Dansk som digitalt sprog

For at understøtte udviklingen af dansksproget kunstig intelligens og sikre dansk som digitalt sprog, har staten, KL og Danske Regioner skabt platformen sprogteknologi.dk. Formålet er at udvikle og dele danske sprogdata og andre sprogressourcer, så udviklere har mulighed for at bygge ovenpå eksisterende viden for at skabe nye sprogteknologiske løsninger.

Læs mere om dansk sprogteknologi

""

Myndighedsoversigten Det offentlige Danmark

Det offentlige Danmark er en oversigt over de mest centrale offentlige myndigheder i Danmark og deres ledelse. Publikationen er en afløser for ”Hof & Stat”, som er blevet publiceret i varierende udgaver siden 1734. 

Læs mere om Det offentlige Danmark

Fællesoffentlig arkitektur

Det fællesoffentlige arkitektursamarbejde sætter en ramme for offentlige it-projekters arbejde med it-arkitektur og standarder. Besøg hjemmesiden for Fællesoffentlig digital arkitektur, hvor du kan finde principper, vejledninger, metoder og specifikationer.

Besøg arkitektur.digst.dk