Data

Data og it-arkitektur

Vi arbejder på at indfri potentialet i fællesoffentlig it-arkitektur og grunddata til gavn for borgere og virksomheder.

Nyt om data

Fælles arkitektur og grunddata sikrer bedre sammenhæng mellem stat, kommuner og regioner

Sammenhæng og fælles sprog på tværs af sektorer, myndigheder og systemer. Det er visionen for den offentlige dataarkitektur, givet i Hvidbog om fællesoffentlig digital arkitektur. Visionen konkretiseres i arkitekturarbejdet med specifikationer som for eksempel modelregler, retningslinjer for webservices og referencearkitekturer, som skal sikre, at it-systemerne hænger sammen til gavn for borgere og virksomheder.

Et vigtigt element i dette arbejde er grunddata, som for eksempel omfatter registreringer om personer, ejendomme og adresser og som anvendes på tværs af sektorer. Med grunddataprogrammet har staten, kommunerne og regionerne taget et skridt i retning af at skabe en mere effektiv offentlig sektor, som bygger på valide, fuldstændige og opdaterede grunddata.

""

Grunddataprogrammet

Grunddataprogrammet hæver kvaliteten af grunddata, sikrer sammenhæng og gør data tilgængelige for myndigheder, private virksomheder og borgere.

Grunddata kan som udgangspunkt anvendes frit af alle og kan hentes nemt og sikkert via Datafordeleren.

Læs mere om grunddataprogrammet

""

Myndighedsoversigten Det offentlige Danmark

Det offentlige Danmark er en oversigt over de mest centrale offentlige myndigheder i Danmark og deres ledelse. Publikationen er en afløser for ”Hof & Stat”, som er blevet publiceret i varierende udgaver siden 1734. 

Læs mere om Det offentlige Danmark

""

FDA hjemmesiden

Her finder du dokumentation af arkitekturen, arkitekturregler, vejledninger og retningslinjer, der sætter rammerne for det fællesoffentlige arkitekturarbejde.

Læs mere om arkitekturen på arkitektur.digst.dk