Digitale tilsyn

Her kan du læse om bl.a. cookiereglerne, få hjælp til at efterleve databeskyttelsesreglerne og finde vejledninger for datasikkerhed og databeskyttelsesområdet.

Cookieregler

Alle hjemmesider skal leve op til reglerne for brug af cookies. Læs om cookiereglerne, se hvordan du som hjemmesideejer eller offentlig ansat kan overholde dem - eller få en indføring i, hvad en cookie er for en størrelse.

Læs om cookieregler

Persondatasikkerhed på teleområdet

Udbydere af elektroniske kommunikationstjenester skal leve op til en række krav, der skal sikre brugernes persondata. Læs om lovgivningen og se, hvad den betyder for dig som udbyder.

Læs om persondatasikkerhed på dataområdet

Værktøj: Persondata for virksomheder

Hvordan håndterer I personoplysninger i din virksomhed? Test det på Privacykompasset og få hjælp til at efterleve databeskyttelsesreglerne. 

Gå til privacykompasset