Informationssikkerhed i statslige myndigheder

Nøglen til at højne cyber- og informationssikkerheden i Danmark er at arbejde systematisk og standardiseret med området gennem implementering af den internationale sikkerhedsstandard ISO 27001.

For at lette arbejdet med at indføre ISO standarden og skabe en forståelse for principperne i ISO 27001 iøvrigt, har Digitaliseringsstyrelsen udarbejdet en række vejledninger, uddannelses- og awareness materiale, samt hjælpeværktøjer.

Gå til sikkerdigital.dk/myndighed og få hjælp til implementering og styring af ISO 27001

Alle statslige myndigheder har siden 2016 skulle følge ISO 27001.