Sikkerhed

Cyber- og informationssikkerhed

Undervisningsmateriale til seniorer

Undervisningsmaterialerne i it-sikkerhed for seniorer har til formål at hjælpe seniorer med at undgå de digitale trusler, som eksisterer i dag. 

Materialet består af fire moduler, der skal bruges som klasseundervisning.

Gå til materialet og få gode råd til brugen

Nyt om sikkerhed

Informationssikkerhed

Digitaliseringsstyrelsen har en koordinerende rolle i forhold til at gennemføre sikkerhedsaktiviteter, udarbejde analyser og udvikle forskellige former for vejledningsmaterialer og hjælpeværktøjer om sikkerhed til den offentlige sektor.

Under sikkerhed finder du hjælp til arbejdet med kampagner, praktiske råd til leverandørstyring, inspiration til styring af informationssikkerhed og indføring af ISO 27001.

Find samlet oversigt over publicerede vejledninger, analyser, rapporter og andet materiale

""

National strategi for cyber- og informationssikkerhed

Strategien skal øge den tekniske robusthed og sikre bedre beskyttelse af statens kritiske it-systemer, øge viden og kompetencer hos borgere, virksomheder og myndigheder samt styrke den nationale koordinering og samarbejdet om informationssikkerhed.

Læs mere om strategien

Sikkerdigital.dk logo

Sikkerdigital.dk

Hjemmesiden hjælper borgere, virksomheder og myndigheder med anvendelige værktøjer og gode råd. 

Myndigheder kan fx finde vejledninger til implementering af ISO 27001.

Se mere på sikkerdigital.dk

Følg med på Facebook

""

Informationssikkerhed i praksis

Tirsdag den 29. oktober afholdt Digitaliseringsstyrelsen en bootcamp om ISO 27001 med oplæg om adfærdsdesign i sikkerhedsarbejdet, oplæg og udveksling af erfaringer om informationssikkerhed for medarbejdere i kommuner, regioner eller statslige myndigheder.

Læs mere om ISO-bootcampen