Indsatser og kampagner om informationssikkerhed

Oplysning om- og undervisning i informationssikkerhed handler om at fremme bevidstheden om sikkerhed i en sådan grad, at adfærd ændres i en positiv retning.

Digitalisering er for alle i Danmark

Digitalisering er for alle i Danmark hvorfor det er vigtigt, at alle borgere og virksomheder kan træffe trygge valg. Derfor skal der også tages hånd om de borgere og virksomheder, der ikke er trygge ved brugen af ny teknologi og som i mindre grad benytter sig af tjenester på internettet. 

Borgere og virksomheder skal derfor tilbydes information om, hvordan man agerer hensigtsmæssigt og med den fornødne kritiske sans og derigennem beskytter sig i anvendelsen af digitale værktøjer.