Analyser om danskernes informationssikkerhed

Digitaliseringsstyrelsen gennemfører løbende analyser om danskernes kendskab til informationssikkerhed, vidensniveau, hændelser mv. Analyserne indgår blandt andet i styrelsens arbejde med informationskampagner.

DKCERT har for Digitaliseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner gennemført undersøgelsen "Borgernes informationssikkerhed" i 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 og 2020 Undersøgelserne bygger på spørgsmål stillet til et repræsentativt udsnit af den voksne danske befolkning. Formålet med undersøgelserne er at få et billede af, dels hvilke sikkerhedstrusler og hændelser borgerne er udsat for, dels få belyst borgernes viden om informationssikkerhed, og hvilke metoder de anvender til at beskytte sig.

I 2016 blev rapporten udvidet, så også offentligt ansatte blev spurgt til forskellige forhold om informationssikkerhed på deres arbejdsplads. Ved samme lejlighed skiftede rapporten navn til "Danskernes informationssikkerhed".

Undersøgelserne er brugt som afsæt for de informationskampagner, der er gennemført i 2015-2020.

 

ISO-måling i staten