Analyser om borgernes informationssikkerhed

Digitaliseringsstyrelsen gennemfører løbende analyser om borgernes kendskab til informationssikkerhed, vidensniveau, hændelser mv. Analyserne indgår bl.a. i styrelsens arbejde med informationskampagner.

DKCERT har for Digitaliseringsstyrelsen gennemført undersøgelsen "Borgernes informationssikkerhed" i 2013, 2014, 2015, 2016 og 2018. Undersøgelserne bygger på spørgsmål, som Danmarks Statistik har stillet til et repræsentativt udsnit af den voksne danske befolkning. Formålet med undersøgelserne er at få et billede af, dels hvilke sikkerhedstrusler og hændelser borgerne er udsat for, dels få belyst borgernes viden om informationssikkerhed, og hvilke metoder de anvender til at beskytte sig.

I 2016 blev rapporten udvidet, så også offentligt ansatte og medarbejdere i det private erhvervsliv blev spurgt til forskellige forhold om informationssikkerhed på deres arbejdsplads. Ved samme lejlighed skiftede rapporten navn til "Danskernes informationssikkerhed".

Undersøgelserne er brugt som afsæt for de informationskampagner, der er gennemført i 2015-2017. De mest markante observationer fra undersøgelserne er blandt andet, at de færreste danskere beskytter egne data med sikkerhedskopiering og mange også benytter samme passwords til forskellige tjenester.