Analyser om danskernes informationssikkerhed

Digitaliseringsstyrelsen gennemfører løbende analyser om danskernes kendskab til informationssikkerhed, vidensniveau, hændelser mv. Analyserne bruges bl.a. til at understøtte styrelsens kurser, seminarer og øvrige tiltag, der har til hensigt at styrke informationssikkerheden for danske myndigheder. Danskernes informationssikkerhed gennemføres i samarbejde med KL og Danske Regioner.

Analysen er gennemført i 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2020 og 2022.

Analysen bygger på spørgsmål stillet til et repræsentativt udsnit af den voksne danske befolkning.

I 2016 blev rapporten udvidet, så også offentligt ansatte blev spurgt til forskellige forhold om informationssikkerhed på deres arbejdsplads. Ved samme lejlighed skiftede rapporten navn til "Danskernes informationssikkerhed". Rapporten rummer derfor særskilte afsnit om informationssikkerheden blandt borgere og blandt offentligt ansatte.

Formålet med undersøgelserne er at få et billede af, dels hvilke sikkerhedstrusler og hændelser borgerne er udsat for, dels få belyst borgernes viden om informationssikkerhed, og hvilke metoder de anvender til at beskytte sig.

Undersøgelserne er brugt som afsæt for de informationskampagner, der er gennemført siden 2015.

 

ISO-måling i staten