Publikationsbibliotek

Her finder du en samlet oversigt over publicerede analyser.

Digitaliseringsstyrelsen har siden 2012 gennemført flere analyser, som omhandler borgernes og myndighedernes sikkerhed.

Analyser om borgernes og myndighedernes sikkerhed

""

Foranalyse af danskernes informationssikkerhed 2017 - Foranalysen afdække borgere og medarbejderes it-sikkerhed i relation til digital adfærd.
Læs mere om analyser om borgernes informationssikkerhed

""

Danskernes informationssikkerhed 2016 - Rapporten dækker oplevelser med og kendskab til informationssikkerhed hos offentligt ansatte, privatansatte og borgere.
Læs mere om analyser om borgernes informationssikkerhed

""

Borgernes informationssikkerhed 2015 - Denne rapport belyser danskernes informationssikkerhed i forhold til sikkerhedshændelser, viden og trusler.
Læs mere om analyser om borgernes informationssikkerhed

"" Borgernes Informationssikkerhed 2014 - Rapporten afdækker hvilke sikkerhedshændelser borgerne bliver udsat for og evnen til at beskytte sig mod trusler.
Læs mere om analyser om borgernes informationssikkerhed

""

Mobilbetaling Borgernes informationssikkerhed 2013 -  Undersøgelsen af borgernes mobilbetaling omfatter alle former for mobil handel, fx betaling med kreditkort i browseren på en tablet eller køb af busbillet via en app. 
Læs mere om analyser om borgernes informationssikkerhed

 ""

Undervisningsmateriale for de 15-25 årige - Zip-pakken indeholder det samlede undervisningsmateriale til borgere mellem 15-25 år.
Undervisningsmateriale for over 60 år - Zip-pakken indeholder det samlede undervisningsmateriale til borgere over 60 år.

Undervisningsmaterialet for de 15-25 årige og borgere over 60 år består af en vejledning og 6 PowerPoint filer med temaerne falske beskeder, e-handel, kodeord og sikkerhedskopiering. Materialet skal hjælpe it-svage borgere med at forstå og efterleve god sikkerhedsmæssig adfærd på internettet, computeren og mobile enheder.

Læs mere om undervisningsmaterialet og hent materialet som selvstændige filer

 

Hent strategier for cyber- og informationssikkerhed

Billede af strategien

National strategi for cyber- og informationssikkerhed 2018-2021 - Strategien indeholder 25 initiativer fordelt på tre pejlemærker - Tryg hverdag, Bedre kompetencer og Fælles indsats.

Læs mere om national strategi for cyber- og informationssikkerhed 2018-2021

""

National strategi for cyber- og informationssikkerhed 2015-2016 - Strategien indeholder 27 initiativer, som bidrager til at øge informationssikkerheden og styrke Danmarks beskyttelse mod cyberangreb.

Læs mere om national strategi for cyber- og informationssikkerhed

 

Vejledninger

Tidligere har du også kunnet finde en oversigt over vejledninger i informationssikkerhed og særligt implementering af ISO 27001. Dette materiale kan du nu finde på sikkerdigital.dk/myndighed, hvor emnerne er yderligere uddybet. 

Find hurtigt overblik over alle vejledninger og skabeloner på sikkerdigital.dk/myndighed