Publikationsbibliotek

Her finder du en samlet oversigt over publicerede analyser.

Digitaliseringsstyrelsen har siden 2012 gennemført flere analyser, som omhandler borgernes, virksomhedernes og myndighedernes sikkerhed.

 

Analyser om borgernes, virksomhedernes og myndighedernes sikkerhed

Analyser om borgernes, virksomhedernes og myndighedernes sikkerhed

Hent Digital sikkerhed i danske SMV'er 2023
Analysen afdækker de danske SMV’ers arbejde med digital sikkerhed. Herunder de danske SMV’ers investeringer i digital sikkerhed, hvilke it-sikkerhedsforanstaltninger, som de anvender, om de har et digitalt sikkerhedsniveau, der matcher deres risikoprofil mv.

Rapport: Danskernes Informationssikkerhed 2022

Hent Danskernes Informationssikkerhed 2022
Rapporten afdækker borgere og offentligt ansattes kendskab til og adfærd indenfor informationssikkerhed.

Digital sikkerhed i praksis

Hent analysen 'Digital sikkerhed i praksis 2022
Ny analyse identificerer, hvor danske små og mellemstore virksomheder (SMV'er) får deres information om it-sikkerhed fra, og hvordan de arbejder med it-sikkerhed i praksis. Analysen tager afsæt i Erhvervsstyrelsens segmenteringsanalyse fra 2020.

Digital Sikkerhed i danske SMV’er 2022

Hent "Digital Sikkerhed i danske SMV’er 2022"
Formålet med analysen er at præsentere data på de danske SMV’ers arbejde med digital sikkerhed. Analysen er en opfølgning på ’Digital Sikkerhed i danske SMV’er, 2021.

Digital sikkerhed i danske SMV’er 2021

Hent "Digital sikkerhed i danske SMV’er 2021"
For at kunne målrette Erhvervsstyrelsens indsatser på området er formålet med analysen er at blive klogere på de danske SMV’ers arbejde med digital sikkerhed. Analysen er en opfølgning på 'Digital sikkerhed i danske SMV’er 2020'.

Geodata Hackathon

Hent 'Geodata Hackathon 2021
8 virksomheder har vist, hvordan geodata og kunstig intelligens har potentiale til at skabe værdi for fremtiden.

SEGMENTERINGSANALYSE

Hent "Segmenteringsanalysen" 2021

Digital Sikkerhed i Danske SMV’er 2020

Hent ’Digital Sikkerhed i Danske SMV’er 2020
Analysen viser, at opmærksomheden på digital sikkerhed generelt er stigende i danske små og mellemstore virksomheder. Men den viser også et betydeligt potentiale for at løfte virksomhedernes digitale sikkerhedsniveau.

Annonceringstekst EDIH 2020 Hent "Annonceringstekst EDIH" 2020

 

Publikation: Analyse af kunstig intelligens i et sikkerhedsperspektiv 2020

Hent 'Analyse af kunstig intelligens i et sikkerhedsperspektiv 2020' 
Analysen fokuserer på samspillet mellem kunstig intelligens og informationssikkerhed. Analysen afdækker både myndigheder og virksomheders brug af kunstig intelligens.
Læs mere om National strategi for kunstig intelligens

Arbejdsmarkedet for informationssikkerhedskompetencer i Danmark

Hent rapporten "Arbejdsmarkedet for informationssikkerhedskompetencer i Danmark 2019"
Rapporten kortlægger efterspørgsel og udbud af kompetencer inden for informationssikkerhed på arbejdsmarkedet og afdækker eventuelle ubalancer herimellem.

""

Hent 'Digital sikkerhed i danske SMV’er 2019'
Analysen viser, at opmærksomheden på digital sikkerhed generelt er stigende i danske små og mellemstore virksomheder. Men den viser også et betydeligt potentiale for at løfte virksomhedernes digitale sikkerhedsniveau.

Forside thumbnail til rapport

Hent 'Danskernes Informationssikkerhed 2018'
Rapporten dækker oplevelser med og kendskab til informationssikkerhed hos offentligt ansatte og borgere.
Læs mere om analyser om borgernes informationssikkerhed

Den danske ITsikkerhedsbranche

Hent "Den danske IT-sikkerhedsbranche" 2018

IT-sikkerhedsbranchens fremgang er hjulpet af stor indenlandsk efterspørgsel efter IT-sikkerhedsydelser. Men branchen har også problemer med at tiltrække medarbejdere med de rette kompetencer.

It-sikkerhed i danske smv'er

It-sikkerhed og datahåndtering i danske SMV'er 2018

Danmark er et af de mest digitaliserede lande i Europa, men IT-sikkerheden i danske virksomheder er ikke fulgt med den høje digitaliseringsgrad. Indeværende undersøgelse viser, at mange virksomheder har haft brud på IT-sikkerheden, og at endnu flere er i risikozonen. 

Publikation: Foranalyse af danskernes informationssikkerhed 2017

Hent 'Foranalyse af danskernes informationssikkerhed 2017' 
Foranalysen afdækker borgere og medarbejderes it-sikkerhed i relation til digital adfærd.
Læs mere om analyser om borgernes informationssikkerhed

Publikation: Danskernes informationssikkerhed 2016

Hent 'Danskernes informationssikkerhed 2016' 
Rapporten dækker oplevelser med og kendskab til informationssikkerhed hos offentligt ansatte, privatansatte og borgere.

Læs mere om analyser om borgernes informationssikkerhed

Publikation: Borgernes informationssikkerhed 2015

Hent 'Borgernes informationssikkerhed 2015' 
Denne rapport belyser danskernes informationssikkerhed i forhold til sikkerhedshændelser, viden og trusler.

Læs mere om analyser om borgernes informationssikkerhed

""

Hent "Befolkningens adfærd på nettet 2015"
Data er den digitale verdens valuta. Men hvordan har danskerne det egentlig med deres persondata? Ønsker de at være anonyme online? Hvornår er det ok, at virksomhederne bruger deres data? Og synes de, at virksomhederne informerer dem nok om deres databrug?

Publikation: Borgernes informationssikkerhed 2014 Hent 'Borgernes Informationssikkerhed 2014' 
Rapporten afdækker hvilke sikkerhedshændelser borgerne bliver udsat for og evnen til at beskytte sig mod trusler.

Læs mere om analyser om borgernes informationssikkerhed

Publikation: Mobilbetaling Borgernes informationssikkerhed 2013

Hent 'Mobilbetaling Borgernes informationssikkerhed 2013' 
Undersøgelsen af borgernes mobilbetaling omfatter alle former for mobil handel, fx betaling med kreditkort i browseren på en tablet eller køb af busbillet via en app. 
Læs mere om analyser om borgernes informationssikkerhed

 Sikkerdigital.dk logo

Undervisningsmateriale til seniorer, der har til formål at hjælpe seniorer med at undgå de digitale trusler, som eksisterer i dag. Materialet består af fire PowerPoint-filer med temaerne: phishing og falske fup-henvendelser, kodeord og login, fup når du handler på nettet og opdateringer af programmer. Derudover er der også en lærervejledning.

Læs mere om undervisningsmaterialet og hent materialet som selvstændige filer

 

Strategier for cyber- og informationssikkerhed

Billede af forsiden på cyberstrategi

Hent 'National strategi for cyber- og informationssikkerhed 2022-2024'
Strategien indeholder 34 initiativer med fokus på såvel stat og kritisk infrastruktur som på borgerne og erhvervslivet.

Læs mere om national strategi for cyber- og informationssikkerhed 2022-2024

National strategi for cyber- og informationssikkerhed 2018-2021

Hent 'National strategi for cyber- og informationssikkerhed 2018-2021' 
Strategien indeholder 25 initiativer fordelt på tre pejlemærker - Tryg hverdag, Bedre kompetencer og Fælles indsats.

Læs mere om national strategi for cyber- og informationssikkerhed 2018-2021

National strategi for cyber- og informationssikkerhed 2015-2016

Hent 'National strategi for cyber- og informationssikkerhed 2015-2016' 
Strategien indeholder 27 initiativer, som bidrager til at øge informationssikkerheden og styrke Danmarks beskyttelse mod cyberangreb.

Læs mere om national strategi for cyber- og informationssikkerhed

 

Vejledninger

Tidligere har du også kunnet finde en oversigt over vejledninger i informationssikkerhed og særligt implementering af ISO 27001. Dette materiale kan du nu finde på sikkerdigital.dk, hvor emnerne er yderligere uddybet. 

Find hurtigt overblik over alle vejledninger og skabeloner på sikkerdigital.dk/myndighed