Publikationsbibliotek

Her finder du en samlet oversigt over publicerede analyser.

Digitaliseringsstyrelsen har siden 2012 gennemført flere analyser, som omhandler borgernes og myndighedernes sikkerhed.

 

Analyser om borgernes og myndighedernes sikkerhed

Rapport: Danskernes Informationssikkerhed 2022

Hent Danskernes Informationssikkerhed 2022
Rapporten afdækker borgere og offentligt ansattes kendskab til og adfærd indenfor informationssikkerhed.

Publikation: Analyse af kunstig intelligens i et sikkerhedsperspektiv 2020

Hent 'Analyse af kunstig intelligens i et sikkerhedsperspektiv 2020' 
Analysen fokuserer på samspillet mellem kunstig intelligens og informationssikkerhed. Analysen afdækker både myndigheder og virksomheders brug af kunstig intelligens.
Læs mere om National strategi for kunstig intelligens

Forside thumbnail til rapport

Hent 'Danskernes Informationssikkerhed 2018'
Rapporten dækker oplevelser med og kendskab til informationssikkerhed hos offentligt ansatte og borgere.
Læs mere om analyser om borgernes informationssikkerhed

Publikation: Foranalyse af danskernes informationssikkerhed 2017

Hent 'Foranalyse af danskernes informationssikkerhed 2017' 
Foranalysen afdækker borgere og medarbejderes it-sikkerhed i relation til digital adfærd.
Læs mere om analyser om borgernes informationssikkerhed

Publikation: Danskernes informationssikkerhed 2016

Hent 'Danskernes informationssikkerhed 2016' 
Rapporten dækker oplevelser med og kendskab til informationssikkerhed hos offentligt ansatte, privatansatte og borgere.

Læs mere om analyser om borgernes informationssikkerhed

Publikation: Borgernes informationssikkerhed 2015

Hent 'Borgernes informationssikkerhed 2015' 
Denne rapport belyser danskernes informationssikkerhed i forhold til sikkerhedshændelser, viden og trusler.

Læs mere om analyser om borgernes informationssikkerhed

Publikation: Borgernes informationssikkerhed 2014 Hent 'Borgernes Informationssikkerhed 2014' 
Rapporten afdækker hvilke sikkerhedshændelser borgerne bliver udsat for og evnen til at beskytte sig mod trusler.

Læs mere om analyser om borgernes informationssikkerhed

Publikation: Mobilbetaling Borgernes informationssikkerhed 2013

Hent 'Mobilbetaling Borgernes informationssikkerhed 2013' 
Undersøgelsen af borgernes mobilbetaling omfatter alle former for mobil handel, fx betaling med kreditkort i browseren på en tablet eller køb af busbillet via en app. 
Læs mere om analyser om borgernes informationssikkerhed

 Sikkerdigital.dk logo

Undervisningsmateriale til seniorer, der har til formål at hjælpe seniorer med at undgå de digitale trusler, som eksisterer i dag. Materialet består af fire PowerPoint-filer med temaerne: phishing og falske fup-henvendelser, kodeord og login, fup når du handler på nettet og opdateringer af programmer. Derudover er der også en lærervejledning.

Læs mere om undervisningsmaterialet og hent materialet som selvstændige filer

 

Strategier for cyber- og informationssikkerhed

Billede af forsiden på cyberstrategi

Hent 'National strategi for cyber- og informationssikkerhed 2022-2024'
Strategien indeholder 34 initiativer med fokus på såvel stat og kritisk infrastruktur som på borgerne og erhvervslivet.

Læs mere om national strategi for cyber- og informationssikkerhed 2022-2024

National strategi for cyber- og informationssikkerhed 2018-2021

Hent 'National strategi for cyber- og informationssikkerhed 2018-2021' 
Strategien indeholder 25 initiativer fordelt på tre pejlemærker - Tryg hverdag, Bedre kompetencer og Fælles indsats.

Læs mere om national strategi for cyber- og informationssikkerhed 2018-2021

National strategi for cyber- og informationssikkerhed 2015-2016

Hent 'National strategi for cyber- og informationssikkerhed 2015-2016' 
Strategien indeholder 27 initiativer, som bidrager til at øge informationssikkerheden og styrke Danmarks beskyttelse mod cyberangreb.

Læs mere om national strategi for cyber- og informationssikkerhed

 

Vejledninger

Tidligere har du også kunnet finde en oversigt over vejledninger i informationssikkerhed og særligt implementering af ISO 27001. Dette materiale kan du nu finde på sikkerdigital.dk, hvor emnerne er yderligere uddybet. 

Find hurtigt overblik over alle vejledninger og skabeloner på sikkerdigital.dk/myndighed