National strategi for cyber- og informationssikkerhed 2018-2021

Her finder du den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed 2018-2021.

Den anden nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed skulle øge den tekniske robusthed og sikre bedre beskyttelse af statens kritiske it-systemer, øge viden og kompetencer hos borgere, virksomheder og myndigheder samt styrke den nationale koordinering og samarbejdet om informationssikkerhed.

Med strategien blev 25 initiativer igangsat samt seks målrettede strategier for at løfte cyber- og informationssikkerheden i de samfundskritiske sektorer – det vil sige tele-, finans-, energi-, sundheds-, transport- og søfartssektoren.

Formålet med strategien var at styrke Danmarks digitale sikkerhed og sikre langt mere koordineret indsats på tværs af myndighederne.