National strategi for cyber- og informationssikkerhed 2015-2016

Her finder du den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed 2015-2016.

I 2014 blev den første nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed lanceret. Den havde med 27 konkrete initiativer til formål at bidrage til at øge informationssikkerheden og styrke beskyttelsen mod cyberangreb.

Et af målene var at understøtte, at danske borgere og virksomheder fortsat har tillid til, at staten passer bedst muligt på deres data, og at Danmark fortsat er et sikkert land at investere og anvende digitale tjenester i.

Strategien stillede skærpede krav til de statslige myndigheders fortsatte arbejde med informationssikkerhed, herunder ledelsernes bevågenhed på det store ansvar, der følger af at indsamle og anvende borgernes og virksomhedernes data. Fx skærpedes kravene til efterlevelsen af den internationale sikkerhedsstandard ISO 27001.