National strategi for cyber- og informationssikkerhed 2015-2016

I 2014 blev den første national strategi for cyber- og informationssikkerhed lanceret. Den havde med 27 konkrete initiativer til formål at bidrage til at øge informationssikkerheden og styrke beskyttelsen mod cyberangreb.

Et af målene var at understøtte, at danske borgere og virksomheder fortsat har tillid til, at staten passer bedst muligt på deres data, og at Danmark fortsat er et sikkert land at investere og anvende digitale tjenester i.

Strategien stillede skærpede krav til de statslige myndigheders fortsatte arbejde med informationssikkerhed, herunder ledelsernes bevågenhed på det store ansvar, der følger af at indsamle og anvende borgernes og virksomhedernes data. Fx skærpedes kravene til efterlevelsen af den internationale sikkerhedsstandard ISO 27001.

Cybertruslen skal inddæmmes

Strategien omfattede en række tiltag til styrkelse af arbejdet med cybersikkerhed og gav myndighederne større viden om håndtering af sårbarheder.

Strategien blev afsluttet i 2016, hvor regeringen fik forelagt afrapportering af strategien i forbindelse med dens tiltræden af kommissorium for ny cyber- og informationssikkerhedsstrategi.

Fakta om strategien

Strategien indeholdt 27 initiativer på tværs af seks indsatsområder:

  1. Professionalisering og styrket it-tilsyn
  2. Klare krav til leverandører
  3. Styrket cybersikkerhed og mere viden på området
  4. Robust infrastruktur i energisektoren og telesektoren
  5. Danmark som stærk international medspiller
  6. Stærk efterforskning og klar information til borgere, virksomheder og myndigheder

Arbejdet med selve strategien er afsluttet, men initiativerne indgår fremadrettet i Digitaliseringsstyrelsens arbejde med informationssikkerhed. 

Otte ministerier bidrog til arbejdet med strategien: Forsvarsministeriet (formand), Finansministeriet, Udenrigsministeriet, Justitsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet og Skatteministeriet.

Oplysninger om strategien for 2015-2016 rettes til Forsvarsministeriet.