Strategi for cyber- og informationssikkerhed

Cybertrusler mod borgere, virksomheder og offentlige myndigheder er over en kortere årrække blevet mere udbredte og avancerede.

Flere og flere områder digitaliseres, hvilket er afgørende for den videre udvikling af velfærdssamfundet. Samtidig er det afgørende, at arbejdet med cyber- og informationssikkerhed professionaliseres og løbende udvikles.

Den digitale infrastruktur skal beskyttes. Det forudsætter, at sikkerhedsemnet sættes på ledelsens dagsorden og prioriteres højt.

I de to menupunkter findes information om henholdsvis den afsluttede og den kommende cyber- og informationssikkerhedsstrategi.