Guides til borgere, virksomheder og myndigheder

Her kan du finde Digitaliseringsstyrelsens guides til borgere, myndigheder og virksomheder om anvendelse af generativ kunstig intelligens (AI).

For at hjælpe lidt på vej har Digitaliseringsstyrelsen udarbejdet guides til borgere, myndigheder og virksomheder om ansvarlig og sikker brug af generativ AI.

Guiderne er udarbejdet på baggrund af input fra offentlige og private aktører og vil løbende blive opdateret i takt med udviklingen og erfaringer med brug af generativ AI.

De rette værktøjer til forskellige behov

Guiderne tilbyder vejledning i brugen af generative AI-værktøjer og inspirerer til, hvordan de kan anvendes ansvarligt og effektivt. Guiderne giver indsigt i, hvordan man kan udvælge de rette værktøjer til forskellige behov og anvendelsesområder, fra kreativt indhold og informationssøgning til organisatoriske og administrative funktioner.

Myndigheder og virksomheder kan finde hjælp til at etablere retningslinjer og rammer, der understøtter en ansvarlig brug af AI – og uanset om du er en privatperson, en virksomhed eller en myndighed, vil denne guide give dig inspiration og vejledning til at navigere i AI's muligheder og udfordringer.

Læs 'Guide til borgere om sikker og tryg brug af kunstig intelligens-værktøjer’

Læs 'Guide til virksomheder om ansvarlig anvendelse af generativ kunstig intelligens'

Læs 'Guide til offentlige myndigheder om ansvarlig anvendelse af generativ kunstig intelligens'