Kunstig intelligens (AI)

Det banebrydende ved kunstig intelligens er, at det gør fx computere i stand til at lære uden menneskelig involvering. Kunstig intelligens benytter data og algoritmer til at eftergøre menneskers måde at lære, træffe beslutninger og løse problemer.

Hvad er kunstig intelligens?

Kunstig intelligens er systemer baseret på algoritmer - dvs. matematiske formler - der ved at analysere og finde mønstre i data kan identificere den mest hensigtsmæssige løsning. Langt de fleste systemer varetager specifikke opgaver på afgrænsede områder, fx til kontrol, forudsigelse og vejledning. Teknologien kan udformes til at tilpasse sin adfærd ved at observere, hvordan omgivelserne påvirkes af tidligere handlinger.

Kunstig intelligens anvendes på en række områder, fx i søgemaskiner, til tale- og billedgenkendelse og til at understøtte droner og selvkørende biler. Kunstig intelligens kan være afgørende for at øge produktivitetsvækst og hæve levestandarden i de kommende år.

Kilde: OECD og EU-kommissionen, 2018

Eksempler på kunstig intelligens

Tidlig cancerdiagnostik på Odense Universitetshospital redder liv

Region Syddanmark arbejder med at anvende kunstig intelligens til hurtigere at diagnosticere kræft. Ved at analysere billeder af kræftceller, kan kunstig intelligens med en vis sandsynlighed sige, om en celle indeholder kræft eller ej. Tidlig diagnosticering gør det muligt at igangsætte behandling hurtigere, og dermed forbedre patientens chance for at overleve. Arbejdet er del af en større satsning på området på Odense Universitetshospital.

Optimering af drikkevandssystemet i Aarhus Kommune

Produktion, behandling og distribution af drikkevand kræver meget energi, hvilket er dyrt og miljøbelastende. Ved hjælp af kunstig intelligens vil Innovationsfonds-projektet CHAIN analysere store mængder data (fra blandt andet sensorer) om forbrug af vand til at minimere energiforbruget til pumpning. Det kan også gøre driften mindre miljøbelastende.

Bagage i Københavns Lufthavn

I 2018 kom 30,3 mio. passagerer igennem Københavns Lufthavn. Det var en stigning fra 21,5 mio. i 2010. De mange rejsende betyder mere bagage. Københavns Lufthavn har derfor siden 2016 anvendt kunstig intelligens til at optimere udlevering af bagage. Kunstig intelligens bruges blandt andet til at forudsige, hvor personalet sandsynligvis bedst tømmer fly og sætter kufferter på bagagebånd. Fokus har været på at optimere tidsforbruget. Det har betydet mindre kødannelse og en bedre oplevelse for passagererne.