Tilsyn med kunstig intelligens

Digitaliseringsstyrelsen koordinerer tilsynet med EU-reglerne for kunstig intelligens.

Danmark og de øvrige EU-lande har sammen vedtaget regler for kunstig intelligens, der gælder i hele EU.

Reglerne om kunstig intelligens, eller AI-forordningen, som den også kaldes, er den første lov i verden, der regulerer brugen af kunstig intelligens. EU-landene inklusive Danmark nåede i december 2023 til enighed om forordningen, og loven skal nu håndhæves og implementeres på tværs af EU’s medlemslande.

Tilsynet med reglerne indebærer, at der bliver holdt øje med, at de bliver overholdt.

Tilsynsmyndigheder holder øje med, at reglerne overholdes

I Danmark varetager Digitaliseringsstyrelsen rollen som tilsynsmyndighed for EU's AI-forordning. Det betyder, at Digitaliseringsstyrelsen blandt andet koordinerer arbejdet med at holde øje med, at reglerne bliver overholdt. Det sker i samarbejde med tilsynsmyndighederne i Danmark.

Digitaliseringsstyrelsen har også til opgave at samarbejde om at løfte tilsynsopgaven med andre medlemsstater og Europa-Kommissionen, herunder Det europæiske kontor for kunstig intelligens.

Det sker der nu med implementeringen af forordningen

Digitaliseringsstyrelsen igangsætter nu arbejdet med implementering af forordningen. I første omgang er fokus på at kommunikere omkring de krav og forpligtelser, som forordningen indeholder, og hvem der bliver omfattet med videre.

Styrelsen vil i den sammenhæng tage initiativ til dialog med relevante aktører og de tilsynsmyndigheder, der forventeligt vil få en tilsynsopgave i forbindelse med forordningen.

Digitaliseringsstyrelsen vil løbende orientere nærmere om implementeringen.

Du kan læse mere om AI-forordningen her.