Skal du anmelde din tjeneste som en dataformidlingstjeneste eller vil du ansøge om registrering som en dataaltruistisk organisation?

Datastyringsforordningen trådte i kraft den 23. juni 2022 og finder anvendelse fra den 24. september 2023. Forordningen har til formål at øge tilgængeligheden af data bl.a. ved at etablere et anmeldelses- og tilsynsregime for dataformidlingstjenester og dataaltruismeorganisationer, der skal øge tilliden til og reducere transaktionsomkostningerne ved datadeling mellem virksomheder og fra forbrugere til virksomheder på tværs af EU.

Om datastyringsforordningen

Datastyringsforordningen udstikker en ramme for datadeling via dataformidlingstjenester og dataaltruistiske organisationer. Førstnævnte har til formål at etablere kommercielle forbindelser mellem dataindehavere og databrugere, jf. artikel 13. Sidstnævnte skal forstås som organisationer, som ikke genererer profit, og som har til formål at formidle data, der frivilligt gøres tilgængelige af personer eller virksomheder til altruistiske formål, som fx videnskabelige formål eller forbedring af offentlige ydelser, jf. artikel 23.

Digitaliseringsstyrelsen er kompetent myndighed

Digitaliseringsstyrelsen er udpeget som kompetent myndighed for hhv. dataformidlingstjenester og dataaltruismeorganisationer. Rollen som kompetent myndighed omfatter i denne sammenhæng registrering af aktører, der ønsker at blive anerkendt som dataformidlingstjenester og dataaltruistiske organisationer, samt underretning om disses identiteter til Kommissionen, som det fremgår af kapitel 3 og 4.

Som anerkendt dataformidlingstjenesteudbyder, kan den pågældende udbyder i sin skriftlige og mundtlige kommunikation benytte betegnelsen ”dataformidlingstjenesteudbyder, der er anerkendt i Unionen”, samt benytte et fælles logo. 

Som anerkendt dataaltruistisk organisation, kan denne i sin skriftlige og mundtlige kommunikation anvende betegnelsen ”dataaltruistisk organisation, der er anerkendt i Unionen”, samt benytte et fælles logo. 

Såfremt du skal anmelde din tjeneste som dataformidlingstjenesteudbyder eller ønsker at ansøge om registrering som dataaltruistisk organisation, skal oplysningerne hertil sendes til .