Tilsyn med domænenavne

Digitaliseringsstyrelsen administrerer regler om topdomænet.dk samt deltager i arbejdet i forskellige internationale fora, som beskæftiger sig med forvaltningen af internettet. To af de væsentligste fora er ICANN og IGF.

Administrationen af domænenavne varetages af Digitaliseringsstyrelsen gennem forskellige nationale og internationale fora, inklusive ICANN og IGF. I dag er det foreningen DIFO, der administrerer det danske topdomæne .dk gennem datterselskabet DK Hostmaster A/S.

Både nationalt og internationalt forvaltes internettet i tæt samarbejde med interessenter.

Digitaliseringsstyrelsen administrerer regler om topdomænet .dk samt deltager i arbejdet i forskellige internationale fora, som beskæftiger sig med forvaltningen af internettet. To af de væsentligste fora er ICANN og IGF:

Digitaliseringsstyrelsen og det danske internetsamfund

Digitaliseringsstyrelsen er tilsynsmyndighed over for Dansk Internet Forum (DIFO), der har ansvaret for .dk-domænet. Det vil sige, at det er Digitaliseringsstyrelsen opgave at påse, at DIFO lever op til sine forpligtelser som administrator af topdomænet .dk.

Grundlaget for DIFO's administration findes dels i lov om internetdomæner (domæneloven), dels i bekendtgørelse om internetdomænet .dk. Der lægges i lovgivningen særligt vægt, at der er sikker og stabil drift af samt tillid til topdomænet .dk.

Det er i høj grad det danske internetsamfund selv, der fastsætter reglerne for .dk-domæner. Fastsættelsen af reglerne sker gennem DIFO, der er forpligtet til at repræsentere internetsamfundet.

Digitaliseringsstyrelsen deltager i arbejdet med forvaltningen af internettet i forskellige nationale og internationale fora. Arbejdet foregår i et tæt samarbejde med både udenlandske og danske interessenter.

Det er foreningen DIFO, der siden 1. juli 1999 har varetaget administrationen af .dk. Den daglige administration varetages af datterselskabet DK Hostmaster A/S.

DIFO og internetsamfundet

DIFO består af en række medlemmer, der repræsenterer internetsamfundet. Det er med andre ord internetsamfundet, som varetager administrationen af .dk - og har gjort dette siden DIFO blev etableret.

Selvregulering

Det er i overensstemmelse med ånden i forvaltningen af internettet, at det er internetsamfundets interessenter, der fastsætter de nærmere regler for, hvordan man begår sig i forhold til administrationen af domænenavne.

Dette selvreguleringsregime har eksisteret siden internettets opståen og er i høj grad fortsat i det nuværende system.

DIFO's mandat

I de første 10 år varetog DIFO administrationen på baggrund af en aftale med det daværende Forskningsministerium (senere Videnskabsministeriet). Siden 2009 har DIFO administreret .dk på baggrund af domæneloven med tilhørende bekendtgørelse. DIFO’s tilladelse til administration af .dk løber til 21. juni 2027. Forinden udløb skal der tages stilling til, om tilladelsen skal forlænges eller rollen som administrator af .dk skal i udbud.

Domæneklagenævnet

Klagenævnet for Domænenavne træffer afgørelse i tvister om retten til domænenavne under topdomænet .dk. Klagenævnet for Domænenavne er et uafhængigt klagenævn.

DIFO finansierer Klagenævnet for Domænenavne.

Gå til klagenævnet for Domænenavne