Tilsyn med sporingsteknologiområdet

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, at reglerne vedrørende sporingsteknologierne bliver overholdt og vejleder virksomheder og offentlige myndigheder om, hvordan reglerne kan overholdes.

Det er Digitaliseringsstyrelsen, der fører tilsyn med reglerne vedrørende sporingsteknologierne . I tilsynet lægger vi vægt på tjenesteudbydernes indsats for at sikre fyldestgørende information til brugeren om tjenestens anvendelse af sporingsteknologier og deres indsats i forhold til at indhente brugerens samtykke til sporingsteknologier.

Digitaliseringsstyrelsens arbejder bl.a. med sporingsteknologiområdet ved at informere og vejlede om reglerne vedrørende sporingsteknologierne.

Digitaliseringsstyrelsens tilsyn følger af § 20 i teleloven. Af § 5 i cookiebekendtgørelsen (også kaldet reglerne vedrørende sporingsteknologierne ) fremgår det, at manglende overholdelse af reglerne vedrørende sporingsteknologierne kan straffes med bøde.

Hvis du udbyder f.eks. en hjemmeside eller en app, kan du læse mere her om hvordan du kan overholde reglerne vedrørende sporingsteknologier. 

Hvis du er en offentlig myndighed, kan du læse mere her om hvordan I kan overholde reglerne vedrørende sporingsteknologier.

Årsberetning 2023

I 2023 har Digitaliseringsstyrelsen fortsat arbejdet ud fra en risiko- og væsentlighedsvurdering, hvor fokus har været rettet mod de områder, hvor brugernes privatliv er mest udsat for krænkelse, eller hvor flest brugere kan blive påvirket af manglende overholdelse af reglerne.

Læs mere i årsberetningen om hvilke tilsyn og andre tiltag Digitaliseringsstyrelsen har gennemført i 2023, og hvilke fokusområder Digitaliseringsstyrelsen har for sporingsteknologiområdet i 2024.

Årsberetningen 2023

Årsberetninger

Læs årsberetningerne for sporingsteknologiområdet:

Årsberetning 2021

Årsberetning 2022