Har du modtaget et høringsbrev fra Digitaliseringsstyrelsen om din løsning vedrørende sporingsteknologier?

Hvis du har modtaget et høringsbrev fra Digitaliseringsstyrelsen, kan der være to årsager hertil.

  • For det første kan det være på baggrund af, at Digitaliseringsstyrelsen har igangsat et emnebaseret tilsyn, hvor din tjeneste er blevet udvalgt til tilsyn. 
  • For det andet kan det være på baggrund af, at Digitaliseringsstyrelsen modtager en borgerklage over en tjeneste, som styrelsen herefter vil føre tilsyn med. Dette betyder, at en borger har rettet henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen og har gjort styrelsen opmærksom på mangler ved din tjenestes løsning vedrørende cookies og andre lignende teknologier (herefter benævnt ”sporingsteknologier”).

I forbindelse med vores tilsyn med din tjeneste inviterer vi til at indgå i dialog med os med henblik på at vejlede dig som tjenesteudbyder i at finde en løsning, som overholder reglerne.

Du har som tjenesteudbyder også mulighed for komme med bemærkninger til de mangler, som vi identificerer ved din løsning vedrørende anvendelse af sporingsteknologier, inden vi som myndighed træffer en afgørelse om påbud eller lukning af sagen.

En høring er ikke ensbetydende med, at din organisation modtager et påbud. Det er muligt, at din sag lukkes, inden vi når dertil.

En lukning af sagen forudsætter, at de påtalte mangler er rettet inden høringsfristens udløb. Det indebærer ligeledes, at du orienterer Digitaliseringsstyrelsen om, at du som tjenesteudbyder har udbedret de påtalte mangler.

Hvis du modtager et påbud, får du en frist til at rette din løsning vedrørende sporingsteknologier.