Har du modtaget et påbud?

Har du ikke inden for fristen i høringsbrevet tilrettet de påtalte mangler eller på tilstrækkelig vis redegjort for, at de påtalte momenter ikke udgør mangler, vil du modtage et påbud.

Hvis der anvendes sporingsteknologier inden samtykke, skal der redegøres for at disse teknologier er teknisk nødvendige og derfor ikke kræver samtykke.

En høring giver dig som tjenesteudbyder mulighed for at benytte dit forvaltningsretlige krav til partshøring. Du kan som tjenesteudbyder herigennem komme med bemærkninger omkring de forhold, som vi har konstateret i forbindelse med vores tilsyn med din tjeneste. Et påbud er til gengæld en afgørelse, som stiller krav til dig som tjenesteudbyder om at rette de mangler, som er ved din tjenestens løsning, inden for den afgivne frist.

I et påbud vil Digitaliseringsstyrelsen påtale tjenestens aktuelle mangler, som medfører, at din tjeneste ikke lever op til kravene i cookiebekendtgørelsen. Du kan læse mere om, hvad de forskellige mangler betyder her.

Påbuddet indeholder, som ovenfor angivet, en frist for, hvornår du som tjenesteudbyder senest skal have tilrettet de påtalte mangler på din tjeneste.

Orienter venligt Digitaliseringsstyrelsen, hvis du tilretter din tjeneste inden for påbudsfristen. Såfremt styrelsen herefter vurderer, at de påtalte mangler er udbedret, vil sagen blive lukket på det foreliggende grundlag.

Når påbudsfristen er overskredet, vil Digitaliseringsstyrelsen genbesøge tjenesten og følge op på, hvorvidt de påtalte mangler er blevet udbedret. Hvis manglerne ikke er blevet udbedret, modtager du som tjenesteudbyder en rykker.

Hvis du ikke retter op på de påtalte mangler inden den frist, du får i rykkeren, vil Digitaliseringsstyrelsen, afhængigt af overtrædelsens karakter, politianmelde din virksomhed med henblik på at sanktionere med bøde for overtrædelse af reglerne.