Internationalt samarbejde

Den internationale koordinationsfunktion i Digitaliseringsstyrelsen varetager de danske interesser om offentlig digitalisering i en række internationale organisationer.

Digitaliseringsstyrelsen varetager danske interesser om offentlig digitalisering i en række internationale organisationer, særligt: EU, OECD, nordisk samarbejde og i det multilaterale samarbejde “Open Government Partnership” (OGP).

Derudover modtager Digitaliseringsstyrelsen løbende udenlandske delegationer, der ønsker at høre om, hvordan vi har grebet digitaliseringen af den offentlige sektor an.