Internationalt samarbejde

Digitaliseringsstyrelsens internationale arbejde er drevet af aktiviteter, der skaber mest værdi for borgerne og regeringen, og som opretholder den politiske og eksportfremmende branding af Danmark som førende land på offentlig digitalisering og digital service.

Digitaliseringsstyrelsen varetager danske interesser om offentlig digitalisering i en række internationale organisationer, herunder EU, Nordisk Ministerråd, Digital Nations og det multilaterale samarbejde ‘Open Government Partnership’ (OGP).

Desuden leverer Digitaliseringsstyrelsen oplæg på internationale konferencer om dansk digitalisering i den offentlige sektor og modtager løbende delegationsbesøg fra udlandet.