Open Government

""

Danmark deltager i det internationale partnerskab ”Open Government Partnership” (OGP) og har været medlem siden 2011. Digitaliseringsstyrelsen faciliterer den danske indsats.

Hvad er OGP?

OGP er et internationalt partnerskab, som har til formål at fremme god regeringsførelse, styrke demokratiet og udnytte digitale teknologier til at forbedre samfundet. Ved at deltage i samarbejdet forpligter de 75 deltagerlande sig til at påtage sig initiativer inden for transparens om offentlige beslutningsprocesser, inddragende og ansvarsfuld regeringsførelse, antikorruption samt teknologi og innovation. OGP skaber et globalt netværk, hvor deltagerlandene kan udveksle erfaringer med indsatser for at promovere åbenhed og inddragende regeringsførelse.

Læs mere på OGP’s egen hjemmeside (engelsk)

Open Government i Danmark

Internationalt set er Danmark kendt som et åbent land med lav korruption. I Transparency International’s ”Corruption Perception Index 2019” rangeres Danmark sammen med New Zealand som det mindst korrupte land i verden, og i World Justice Programs ”Open Government Index” er Danmark det fjerde mest åbne land efter Sverige, Norge og New Zealand. Det er en position, som skal fastholdes og styrkes.

Åbenhedsidealet er bredt forankret i Danmark, og der gennemføres rundt om i landet mange tiltag for at gøre forvaltningen endnu mere åben. Nogle nationalt, andre lokalt. Som en del af deltagelsen i OGP koordinerer Digitaliseringsstyrelsen i tæt samarbejde med ministerier, regioner og kommuner toårige nationale handlingsplaner, som opsamler nogle af de væsentligste danske tiltag for at øge åbenheden. Mange initiativer, som har til formål at fremme borgerdeltagelse og open government-aktiviteter, foregår imidlertid lokalt hos det enkelte ministerium eller i den enkelte region eller kommune uden at indgå i handlingsplanen. Det er derfor vigtigt at understrege, at handlingsplanen langt fra tegner et komplet billede af den danske indsats.

Find Transparency Internationals Corruption Perception Index på transparency.org

Alle har mulighed for at bidrage

Her på hjemmesiden er det muligt løbende at følge med i seneste nyt om den danske OGP-indsats. Alle interesserede kan i god tid blive informeret om og inddraget i udarbejdelsen af handlingsplanerne og evalueringerne heraf. Herudover er det til enhver tid muligt at kontakte den danske OGP-kontaktperson direkte.

Læs seneste nyt om OGP i Danmark

Fra august 2018 og frem afholdes der faste OGP-netværksmøder i forbindelse med udarbejdelsen og evalueringen af de danske handlingsplaner. Møderne har til formål at gøre det så let som muligt at engagere sig. For at sikre en så åben proces som muligt, hvor alle har mulighed for at bidrage med nye perspektiver, kan alle bidrage med punkter til dagsordenerne. Som et supplement til de fysiske netværksmøder er der også oprettet et onlineforum på digitaliser.dk.

Læs mere om de danske OGP-netværksmøder

Besøg det danske onlineforum på Digitalisér.dk

Alle danske handlingsplaner sendes forud for offentliggørelse i offentlige høringer, og det er her muligt at sende høringssvar til Digitaliseringsstyrelsen.

Find de offentlige høringer på hoeringsportalen.dk

Yderligere information

Læs om Danmarks seneste handlingsplan

Find alle dokumenter vedrørende den danske OGP indsats i dokumentbanken