Open Government Partnership

""

Danmark deltager i det internationale partnerskab ”Open Government Partnership” (OGP) og har været medlem siden 2011. Digitaliseringsstyrelsen faciliterer den danske indsats.

Hvad er OGP?

OGP er et internationalt partnerskab, som har til formål at fremme god regeringsførelse, styrke demokratiet og udnytte digitale teknologier til at forbedre samfundet. Ved at deltage i samarbejdet forpligter de 75 deltagerlande sig til at påtage sig initiativer inden for transparens om offentlige beslutningsprocesser, inddragende og ansvarsfuld regeringsførelse, antikorruption samt teknologi og innovation. OGP er et globalt netværk, hvor deltagerlandene kan udveksle erfaringer med indsatser for at promovere åbenhed og inddragende regeringsførelse.

Læs mere på OGP’s hjemmeside opengovpartnership.org (engelsk)

Open Government i Danmark

Internationalt set er Danmark kendt som et åbent land med lav korruption. I Transparency International’s ”Corruption Perception Index 2022” rangeres Danmark på en førsteplads som det mindst korrupte land i verden. I 2021 lå Danmark på en delt førsteplads i ”Corruption Perception Index 2021” sammen med Finland og New Zealand.

Åbenhedsidealet er bredt forankret i Danmark, og der gennemføres rundt om i landet mange tiltag for at gøre forvaltningen endnu mere åben. Nogle nationalt, andre lokalt. Som en del af deltagelsen i OGP koordinerer Digitaliseringsstyrelsen i tæt samarbejde med ministerier, regioner og kommuner toårige nationale handlingsplaner, som opsamler nogle af de væsentligste danske tiltag for at øge åbenheden. Mange initiativer, som har til formål at fremme borgerdeltagelse og open governmentaktiviteter, foregår imidlertid lokalt hos det enkelte ministerium eller i den enkelte region eller kommune uden at indgå i handlingsplanen. Det er derfor vigtigt at understrege, at handlingsplanen langt fra tegner et komplet billede af den danske indsats.

Find Transparency Internationals Corruption Perception Index på transparency.org

Alle har mulighed for at bidrage

Her på hjemmesiden er det muligt løbende at følge med i seneste nyt om den danske OGP-indsats. Alle interesserede kan blive informeret om og inddraget i udarbejdelsen af handlingsplanerne og evalueringerne heraf. Herudover er det muligt at kontakte den danske OGP-kontaktperson.

Læs seneste nyt om OGP i Danmark

Der afholdes faste OGP-netværksmøder i forbindelse med udarbejdelsen og evalueringen af de danske handlingsplaner. Møderne har til formål at gøre det så let som muligt at engagere sig. For at sikre en så åben proces som muligt, hvor alle har mulighed for at bidrage med nye perspektiver, kan alle bidrage med punkter til dagsorden. 

Læs mere om de danske OGP-netværksmøder

Alle danske handlingsplaner sendes i offentlige høringer forud for udarbejdelsen, her er det muligt at sende høringssvar til Digitaliseringsstyrelsen og dermed bidrage med input til handlingsplanen. 

Find de offentlige høringer på hoeringsportalen.dk

Yderligere information

Læs om Danmarks seneste handlingsplan

Find alle dokumenter vedrørende den danske OGP indsats i dokumentbanken