Digital Nations

Digital Nations er en gruppe af 10 lande (Israel, Canada, Uruguay, Sydkorea, Portugal, Storbritannien, Estland, Mexico, New Zealand og Danmark), som alle er i front, når det gælder digitalisering af den offentlige sektor. Danmark indtrådte i samarbejdet i november 2019 som det nyeste medlem.

Arbejdet i Digital Nations er opdelt i temagrupper, herunder Artificial Intelligence (ledet af UK), Data360 (ledet af Uruguay), Digital Identity (ledet af Israel), samt en gruppe om Digital Rights, som er inaktiv.

Digitaliseringsstyrelsen deltager på de jævnligt afholdte sherpa-møder, hvor der diskuteres administrative emner og videndeles om nye initiativer og løsninger, mens Direktionen repræsenterer Danmark på de såkaldte CIO-møder.