Det Nordiske Ministerråd - MR Digital

Det officielle nordiske samarbejde er et regionalt samarbejde, der arbejder for at fremme og styrke nordiske interesser og værdier i den globale verden. Samarbejdet omfatter Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Grønland, Færøerne og Åland.

Nordisk Ministerråd er det regionale samarbejde mellem de nordiske landes ministre. De nordiske ministre med ansvar for digitalisering indgår – sammen med de baltiske ministre – i MR-DIGITAL, hvor finansministeren repræsenterer Danmark. 

Danmark indgår aktivt i det nordisk-baltiske digitaliseringssamarbejde. I forbindelse med det danske formandskabet for Nordisk Ministerråd i 2020 var Digitaliseringsstyrelsen og Finansministeriet hovedansvarlige for at forhandle en ny ministerdeklaration, som har givet fornyet mandat til digitaliseringssamarbejdet i perioden 2021–2024.

Desuden har Digitaliseringsstyrelsen prioriteret følgende områder i formandskabsperioden:

  • Etablering af et samarbejdsprogram for grænseoverskridende digital services i Norden-Baltikum for at understøtte implementeringen af Single Digital Gateway-forordningen,
  • En kortlægning af, hvordan digitale løsninger kan bidrage til den grønne omstilling,
  • En GovTech-analyse.

Digitaliseringsstyrelsens Internationale team har haft hovedansvaret for gennemførelsen af formandskabet og samarbejdet i højniveau-embedsmandsgruppen under MR-DIGITAL.