EU

EU spiller en væsentlig rolle for et øget samarbejde om digitalisering på tværs af grænser.

Det internationale arbejde i Digitaliseringsstyrelsen har udgangspunkt i den Europæiske Union, da der i EU udarbejdes og vedtages lovgivning, som har indflydelse i Danmark. Denne lovgivning tager form af direktiver, som Folketinget omsætter til dansk lovgivning, og forordninger, som har direkte retsvirkning i Danmark. Den nye EU-kommission har digitalisering som en af sine to hovedprioriteter, og der lægges op til mere regulering på digitaliseringsområdet i de kommende år.

Digitaliseringsstyrelsen har stort fokus på, at ny EU-regulering så vidt muligt tilpasses eksisterende policy og den eksisterende offentlige digitale infrastruktur for at opretholde det offentlige digitale serviceniveau og brugervenlighed og ikke modvirke allerede opnåede effektiviseringer.

Samtidig skal EU-forslag, hvor det er relevant, bruges som løftestang for digital modernisering, herunder fx data-interoperabilitet mellem sektorer og på tværs af landegrænser samt introduktion af nye digitale teknologier og kunstig intelligens i offentlige systemer.