EU-samarbejde

EU spiller en væsentlig rolle for et øget samarbejde om digitalisering på tværs af grænser.

Europas Digitale Dagsorden er EU’s strategi for digital vækst, der skal sikre, at informations- og kommunikationsteknologier og den digitale økonomi udnyttes til at sikre vækst og velstand.

Den Digitale Dagsorden er et af de syv flagskibsinitiativer i Europa-Kommissionens 2020 strategi for bæredygtig og intelligent vækst. Strategien blev lanceret i maj 2010.

Strategien har syv fokusområder, som skal være med til at skabe en sammenhængende digital økonomi i Europa inden udgangen af 2015.

De syv fokusområder er at:

  1. Skabe et velfungerende digitalt indre marked.
  2. Forbedre betingelserne for kompatibilitet mellem ikt-produkter og -tjenester (også kaldet interoperabilitet).
  3. Styrke sikkerhed og tillid til internettet.
  4. Etablere meget hurtigere internetforbindelser.
  5. Investere i forskning og udvikling på ikt-området.
  6. Øge it-færdigheder for alle.
  7. Anvende ikt til støtte for håndteringen af samfundsmæssige udfordringer - såsom klima, sundhed og ældrepleje.

Europas eGovernment handlingsplan 2011-2015 er et initiativ under den digitale dagsorden med fokus på borgere og virksomheders styrkede muligheder for at anvende elektroniske forvaltningstjenester på tværs af landegrænser.

Europa-Kommissionen har i den forbindelse oprettet en ekspertgruppe på højt niveau, som skal koordinere og evaluere implementeringen af handlingsplanen. Digitaliseringsstyrelsen repræsenterer Danmark i denne høj niveau gruppe.

Digitaliseringsstyrelsen varetager danske interesser om offentlig digitalisering i EU.

Digitaliseringsstyrelsen er i den forbindelse blandt andet involveret i forhandlingerne af: