Regulatorisk sandkasse for AI

Som led i regeringens digitaliseringsstrategi etablerer Digitaliseringsstyrelsen og Datatilsynet en regulatorisk sandkasse for AI, hvor virksomheder og myndigheder kan få adgang til relevant ekspertise og vejledning i GDPR, når de udvikler eller anvender AI-løsninger.

Kunstig intelligens (AI) er i konstant og hastig udvikling, bliver mere og mere udbredt og giver stadigt nye muligheder for at løse samfundsopgaver og drive virksomhed. Det kan dog være en udfordring for virksomheder og myndigheder at navigere i, hvad der er muligt og tilladt inden for de regulatoriske rammer, og hvor grænserne går, når det kommer til udvikling og anvendelse af AI-løsninger.

Derfor har Digitaliseringsstyrelsen og Datatilsynet etableret en regulatorisk sandkasse for AI, hvor virksomheder og myndigheder kan få gratis adgang til relevant ekspertise og vejledning om de gældende juridiske rammer, i første omgang med fokus på GDPR.

Praksisnær vejledning

Sandkassen har til hensigt at understøtte innovation og brugen af gode AI-løsninger gennem projekt- og praksisnær vejledning om konkrete regulatoriske rammer og dermed bidrage til at sikre en ansvarlig og lovlig anvendelse af AI-løsninger.
Formålet med den regulatoriske sandkasse er også at bidrage til at nedbringe tiden fra udvikling til drift og sikre, at færre projekter strander eller helt afsluttes på grund af usikkerhed om de regulatoriske rammer.

Med sandkassen etableres én samlet indgang, hvor virksomheder og myndigheder kan få gratis adgang til relevant ekspertise og vejledning i GDPR. Et sandkasse-forløb giver bl.a.:

  • Gratis adgang til relevant ekspertise og vejledning
  • Øget tillid til det færdige projekt, produkt eller tjeneste
  • Bedre forståelse af de regulatoriske krav, vores forventninger og reg-lernes indvirkning på forretningen
  • Styrket opfattelse af virksomheden eller myndigheden som ansvar-lig og proaktiv i tilgangen til etisk og ansvarlig brug af AI
  • Mulighed for at informere om og bidrage til fremtidige vejlednings-indsatser fra Digitaliseringsstyrelsen og Datatilsynet

Det er i første omgang databeskyttelsesreglerne og de regulatoriske krav, der følger heraf, som er omdrejningspunktet for sandkassen. GDPR og databeskyttelsesloven indeholder en lang række generelle principper og krav, der skal overholdes ved udvikling og brug af AI.

I fremtiden forventer vi, at sandkassen også vil omfatte vejledning om kravene i EU-forordningen om kunstig intelligens (AI Act).

Læs mere om sandkassen og ansøg om deltagelse i sandkassen på Datatilsynets hjemmeside.