Digitaliseringspagten

Digitaliseringspagten er en aftale indgået mellem den tidligere regering, KL og Danske Regioner i marts 2019 om at fastholde og nytænke det fællesoffentlige samarbejde om digitalisering. Regeringen, KL og Danske Regioner bekræftede ved økonomiaftalerne for 2020 aftalen om digitaliseringspagten. Aftalen skal blandt andet skabe forbedringer af den digitale service til borgere og virksomheder.

Digitaliseringspagten sigter mod at fastholde og nytænke det nuværende samarbejde om digitalisering af den offentlige sektor. Med digitaliseringspagten vil parterne sikre, at der fortsat leveres velfærd af høj kvalitet ved brug af tidssvarende digitale services. 

Digitaliseringspagten vil sikre et styrket fokus på sammenhængende digitalisering på tværs af den offentlige sektor. Og aftalen peger også på, at borgernes tillid til den offentlige sektor behandling af data skal fastholdes og styrkes. Det skal blandt andet ske gennem øget gennemsigtighed, hvor borgerne får adgang til data om dem selv.

Digitaliseringspagten bygger blandt andet på dele af det politiske udspil Digital service i verdensklasse samt aftalerne om den kommunale og regionale økonomi for 2020.

Digitaliseringspagten indeholder initiativer og tiltag, der skal:

  • Skabe viden, overblik og gennemsigtighed for borgerne.
  • Øge anvendelses af nye teknologier og velfærdsløsninger til at forny den offentlige service.
  • Sikre sammenhængende indsatser og service med udgangspunkt i borgeren.

Indsatsområder i Digitaliseringspagten

Viden, overblik og gennemsigtighed

Parterne vil give borgerne et markant bedre overblik over deres igangværende sager og ydelser, samt et lettilgængeligt indblik i myndighedernes oplysninger om borgerne. Der skal være gennemsigtighed i håndteringen af borgernes oplysninger, og der skal sættes fokus på de etiske spørgsmål ved brug af data, som den teknologiske udvikling muliggør.

Teknologi og nye velfærdsløsninger skal gavne flere

Parterne vil accelerere udbredelsen af ny teknologi og digitale velfærdsløsninger, så flere kan få gavn af allerede afprøvede digitale løsninger. Samtidig skal vi bruge teknologierne, så Danmark også i fremtiden er en digital frontløber.

Sammenhængende indsatser og service

Parterne er enige om, at borgerne skal opleve en mere sammenhængende og tidssvarende digital service og opgaveløsning på tværs af myndigheder. Det skal være nemmere at koordinere indsatserne og for borgerne skal det være nemmere at klare almindelige ærinder digitalt, uanset hvilken myndighed, der har ansvaret for den enkelte løsning.