Dokumentbanken

På denne side findes relevante dokumenter vedrørende den danske Open Government indsats.

Handlingsplaner

Hvert andet år udvikler Danmark en national handlingsplan der samler initiativer inden for åben regeringsførelse. Se Danmarks forrige handlingsplaner på både dansk og engelsk her.

 

"" 

Hent Handlingsplan 2012

Den første danske handlingsplan indeholder 9 initiativer til fremme for åbenhed og god regeringsførelse i Danmark.

 

""

Hent National Action Plan 2012 (English)

Læs den første danske handlingsplan på engelsk.

 

""

Hent Handlingsplan 2013-2016

Danmarks anden handlingsplan indeholder 10 initiativer under de fem temaer 1) Lokaldemokrati og deltagelse, 2) Fuld digital kommunikation - og inklusion, 3) Nye samar-bejdsformer og inddragelse, 4) Åbne data - innovation, gen-nemsigtighed og effektivisering og 5) Udbredelse af Open Government.

 

""

Hent National Action Plan 2013-2014 (English)

Læs den anden danske handlingsplan på engelsk.

 

""

Hent Handlingsplan 2017-2019

Danmarks tredje handlingsplan består af 14 konkrete ind-satser, som fordeler sig på de fire temaer:

1) Flere og bedre åbne data, 2) Skræddersyede data skal sikre grundlag for borgerinddragelse, 3) Sammen om en bedre offentlig sektor og 4) En global indsats for åbenhed.

 

""

Hent National Action Plan 2017-2019 (English)

Læs Danmarks tredje handlingsplan på engelsk.

 

""

Hent Handlingsplan 2019-2022

Danmarks seneste godkendte handlingsplan indeholder syv konkrete initiativer, som fordeler sig på de fire temaer:

1) Åbne data, 2) Tillid til det offentliges behandling af data, 3) Øget retssikkerhed på det sociale område, 4) Whistleblowerordningen på Justitsministeriets område.

 

 

""

 

Hent National Action Plan 2019-2022 (English)

Læs Danmarks seneste handlingsplan på engelsk 

 

 

Hent evalueringer og statusrapporter 

Se både interne og eksterne evalueringer af tidligere handlingsplaner her.

 

""

Hent Denmark/Danmark IRM Statusrapport 2012-2013

Læs OGP’s uafhængige rapporteringsmekanismes (IRM) statusrapport for 2012-13 på dansk.

 

""

Hent Denmark 2012-2013 IRM Progress Report (English)

Læs OGP’s uafhængige rapporteringsmekanismes (IRM) statusrapport for 2012-13 på engelsk.

 

""

Hent Selvevaluering af Danmarks OGP-handlingsplan og OGP-arbejde 2013-2014

Læs midtvejsevalueringen for perioden 2013-2014 på dansk.

 

""

Hent Denmark, Midterm Self-Assessment Report, 2013-14 (English)

Læs midtvejsevalueringen for perioden 2013-14 på engelsk.

 

""

Hent Public Comments Received on Denmark's First IRM progress report

Læs den offentlige kommentering på Danmarks første IRM statusrapport.

 

 ""

Hent Denmark 2014-2015 IRM Progress Report for Public Comment

Læs IRM statusrapporten 2014-2015, der blev sat i offentlig høring.

 

""  

Hent Denmark / Danmark: Independent Reporting Mechanism (IRM) statusrapport 2014-15

Læs OGP’s uafhængige rapporteringsmekanismes (IRM) statusrapport for 2014-15 på dansk.

 

 

""

Hent Selvevaluering af Danmarks OGP-handlingsplan 2013-2014/2016 (Dansk)

Læs slutevalueringen for perioden 2013-2014/2016 på dansk.

 

""

Hent Denmark End-of-Term Self-Assessment 2013-2014/2016 (English)

Læs slutevalueringen for perioden 2013-2014/2016 på engelsk.

 

""

Hent Danmark slutrapport 2014-2016

Læs slutrapporten for perioden 2014-2016.

 

""

Hent Denmark End-of-Term Report 2014-2016

Læs slutrapporten for den danske handleplan 2014-2016 (engelsk)

 

""

Hent Midtvejsevaluering af Danmarks OGP-handlingsplan for 2017-2019

Her kan du læse midtvejsevalueringen af Danmarks OGP handlingsplan 2017-2019

 

""

Hent Mid-term Self-Assessment Report on Denmark's OGP Action Plan 2017-2019

Her kan du læse midtvejsevalueringen af Danmarks OGP-handlingsplan på engelsk.

 

""

Hent Selvevaluering, Danmarks OGP-handlingsplan for 2017-2019

Her kan du læse selvevalueringen af Danmarks OGP-handlingsplan 2017-2019

 

""

Hent Self-evaluation, Denmark's OGP action plan for 2017 - 2019

Her kan du læse selvevalueringen af Danmarks OGP-handlingsplan 2017-2019 på engelsk

 

 

Hent dokumenter om OGP-netværksmøder

I forbindelse med OGP-samarbejdet pågår et løbende samarbejde med civilsamfundsaktører. Se nedenstående for materiale.

 

""

Hent indkaldelsen til mødet i OGP-netværket 22. august 2018

Læs her indkaldelsen til OGP-netværksmødet i august 2018.

 

""

Hent den foreløbig dagsorden for OGP-netværksmødet 22. august 2018

Læs her den foreløbige dagsordenen for OGP-netværksmødet i august 2018.

 

""

Hent den endelige dagsorden for OGP-netværksmødet den 22. august 2018

Læs den endelige dagsorden for OGP-netværksmødet i august 2018.

 

""

Læs beretningen fra det første OGP-netværksmøde

Her kan du læse, hvad der blev drøftet til det første danske OGP-netværksmøde.

 

 

Hent Høringsbreve

I forbindelse med Danmarks engagement i OGP-samarbejdet lægges der løbende høringer ud på høringsportalen. Se tidligere høringer her.

 

""

Hent Høring om bidrag til national handlingsplan for ”Open Government”

Læs høringsmaterialet Danmarks første handlingsplan.

Find høringen på Høringsportalen

 

""

Hent Høring om Bidrag til Open Government Partnership-handlingsplan 2013

Læs høringsmaterialet for handlingsplanen 2013-2014.

Find høringen på Høringsportalen

 

""

Hent Høring om selvevaluering af implementering af Danmarks nationale handlingsplan for Open Government 2012

Læs høringsmaterialet for selvevalueringen af handlingsplanen 2012.

Find høringen på Høringsportalen

 

""

Hent Høring om selvevaluering af implementering af Danmarks nationale handlingsplan for Open Government 2013-2014

Læs høringsmaterialet for selvevalueringen af handlingsplanen 2013-2014.

Find høringen på Høringsportalen

 

""

Hent Høring om handlingsplan for open government 2017-2019

Læs høringsmaterialet for handlingsplanen 2017-2019.

Find høringen på Høringsportalen

 

""

Hent Høring om midtvejsevaluering af implementering af Danmarks nationale handlingsplan for Open Government 2017-2019

Læs høringsmaterialet for midtvejsevalueringen af handlingsplanen 2017-2019.

Find høringen på Høringsportalen

 

""

Hent Mid-term Self-Assessment Report on Denmark's OGP Action Plan 2017-2019

Her kan du læse midtvejsevalueringen af Danmarks OGP-handlingsplan på engelsk.

 

""

Hent Midtvejsevaluering af Danmarks OGP-handlingsplan for 2017-2019

Her kan du læse midtvejsevalueringen af Danmarks OGP handlingsplan 2017-2019

 

""

Hent Mid-term Self-Assessment Report on Denmark's OGP Action Plan 2017-2019

Her kan du læse midtvejsevalueringen af Danmarks OGP-handlingsplan på engelsk.