Dokumentbanken

På denne side findes relevante dokumenter vedrørende den danske Open Government indsats.

Hent handlingsplaner

Hvert andet år udvikler Danmark en national handlingsplan der samler initiativer inden for åben regeringsførelse. Se Danmarks forrige handlingsplaner på både dansk og engelsk her.

 

"" 

Handlingsplan 2012

Den første danske handlingsplan indeholder 9 initiativer til fremme for åbenhed og god regeringsførelse i Danmark.
""

National Action Plan 2012 (English)

Læs den første danske handlingsplan på engelsk.

""

Handlingsplan 2013-2016

Danmarks anden handlingsplan indeholder 10 initiativer under de fem temaer 1) Lokaldemokrati og deltagelse, 2) Fuld digital kommunikation - og inklusion, 3) Nye samar-bejdsformer og inddragelse, 4) Åbne data - innovation, gen-nemsigtighed og effektivisering og 5) Udbredelse af Open Government.

""

National Action Plan 2013-2014 (English)

Læs den anden danske handlingsplan på engelsk.

"" Handlingsplan 2017-2019
Danmarks seneste handlingsplan består af 14 konkrete ind-satser, som fordeler sig på de fire temaer 1) Flere og bedre åbne data, 2) Skræddersyede data skal sikre grundlag for borgerinddragelse, 3) Sammen om en bedre offentlig sektor og 4) En global indsats for åbenhed.
""

National Action Plan 2017-2019 (English)

Læs Danmarks seneste handlingsplan på engelsk.

""

Handlingsplan 2019-2021

Danmarks seneste godkendte handlingsplan med syv godkendte initiativer

""

 

National Action Plan 2019-2021 (English)

Læs Danmarks seneste handlingsplan på engelsk 

 

Hent evalueringer og statusrapporter 

Se både interne og eksterne evalueringer af tidligere handlingsplaner her.

 

""

Denmark/Danmark IRM Statusrapport 2012-2013

Læs OGP’s uafhængige rapporteringsmekanismes (IRM) statusrapport for 2012-13 på dansk.

""

Denmark 2012-2013 IRM Progress Report (English)

Læs OGP’s uafhængige rapporteringsmekanismes (IRM) statusrapport for 2012-13 på engelsk.

""

Selvevaluering af Danmarks OGP-handlingsplan og OGP-arbejde 2013-2014

Læs midtvejsevalueringen for perioden 2013-2014 på dansk.

""

Denmark, Midterm Self-Assessment Report, 2013-14 (English)

Læs midtvejsevalueringen for perioden 2013-14 på engelsk.

""

Public Comments Received on Denmark's First IRM progress report

Læs den offentlige kommentering på Danmarks første IRM statusrapport.

 ""

Denmark 2014-2015 IRM Progress Report for Public Comment

Læs IRM statusrapporten 2014-2015, der blev sat i offentlig høring.

""  

Denmark / Danmark: Independent Reporting Mechanism (IRM) statusrapport 2014-15

Læs OGP’s uafhængige rapporteringsmekanismes (IRM) statusrapport for 2014-15 på dansk.

 

""

Selvevaluering af Danmarks OGP-handlingsplan 2013-2014/2016 (Dansk)

Læs slutevalueringen for perioden 2013-2014/2016 på dansk.

""

Denmark End-of-Term Self-Assessment 2013-2014/2016 (English)

Læs slutevalueringen for perioden 2013-2014/2016 på engelsk.

""

Danmark slutrapport 2014-2016

Læs slutrapporten for perioden 2014-2016.

""

Denmark End-of-Term Report 2014-2016

Læs slutrapporten for den danske handleplan 2014-2016 (engelsk)

""

Midtvejsevaluering af Danmarks OGP-handlingsplan for 2017-2019

Her kan du læse midtvejsevalueringen af Danmarks OGP handlingsplan 2017-2019

""

Mid-term Self-Assessment Report on Denmark's OGP Action Plan 2017-2019

Her kan du læse midtvejsevalueringen af Danmarks OGP-handlingsplan på engelsk.

 

Hent dokumenter om OGP-netværksmøder

I forbindelse med OGP-samarbejdet pågår et løbende samarbejde med civilsamfundsaktører. Se nedenstående for materiale.

 

""

Indkaldelse til mødet i OGP-netværket 22. august 2018

Læs her indkaldelsen til OGP-netværksmødet i august 2018.

""

Foreløbig dagsorden for OGP-netværksmødet 22. august 2018

Læs her den foreløbige dagsordenen for OGP-netværksmødet i august 2018.

""

Endelig dagsorden for OGP-netværksmødet d. 22. august 2018

Læs den endelige dagsorden for OGP-netværksmødet i august 2018.

""

Læs beretningen fra det første OGP-netværksmøde

Her kan du læse, hvad der blev drøftet til det første danske OGP-netværksmøde.

 

Hent Høringsbreve

I forbindelse med Danmarks engagement i OGP-samarbejdet lægges der løbende høringer ud på høringsportalen. Se tidligere høringer her.

 

""

Høring om bidrag til national handlingsplan for ”Open Government”

Læs høringsmaterialet Danmarks første handlingsplan.

Find høringen på Høringsportalen

""

Høring om Bidrag til Open Government Partnership-handlingsplan 2013

Læs høringsmaterialet for handlingsplanen 2013-2014.

Find høringen på Høringsportalen

""

Høring om selvevaluering af implementering af Danmarks nationale handlingsplan for Open Government 2012

Læs høringsmaterialet for selvevalueringen af handlingsplanen 2012.

Find høringen på Høringsportalen

""

Høring om selvevaluering af implementering af Danmarks nationale handlingsplan for Open Government 2013-2014

Læs høringsmaterialet for selvevalueringen af handlingsplanen 2013-2014.

Find høringen på Høringsportalen

""

Høring om handlingsplan for open government 2017-2019

Læs høringsmaterialet for handlingsplanen 2017-2019.

Find høringen på Høringsportalen

""

Høring om midtvejsevaluering af implementering af Danmarks nationale handlingsplan for Open Government 2017-2019

Læs høringsmaterialet for midtvejsevalueringen af handlingsplanen 2017-2019.

Find høringen på Høringsportalen