Indsatser om informationssikkerhed

Bliv klogere på indsatser på informationssikkerhedsområdet rettet mod borgere og myndigheder, der gennemføres i regi af national strategi for cyber- og informationssikkerhed og den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

For at ruste borgere, virksomheder og myndigheder til at kunne færdes sikkert på nettet og udnytte de digitale muligheder på en tryg måde gennemføres hvert år forskellige indsatser i form af kampagner, undervisning, webinarer og indhold til sikkerdigital.dk. Det sker i regi af den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed 2022-2024 og den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2022-2025.

I strategien for cyber- og informationssikkerhed er der afsat midler til at gennemføre indsatser rettet mod borgere, myndigheder og virksomheder.

Følg indsatserne på sikkerdigital.dk

Afhængig af målgrupperne kan materialet findes på forskellige sider.

Se indsatser for borgere på sikkerdigital.dk/borger

Se indsatser for virksomheder på sikkerdigital.dk/virksomhed

Se indsatser for myndigheder på sikkerdigital.dk/myndighed

I forbindelse med udbredelse af budskaberne benyttes også andre kanaler.

Følg sikkerdigital.dk på Facebook

Følg sikkerdigital.dk på LinkedIn

Følg Digitaliseringsstyrelsen på LinkedIn

Indsatser

Borgerettet kampagner

2022 og 2023 - Identitetstyveri

2021 – Stærke kodeord

2020 - Et klik kan ændre alt

Myndighedsrettet indsats - 2019

De fællesoffentlige parter har i 2019 udviklet nye undervisningsmaterialer og værktøjer, der skal hjælpe udbudsjurister, systemforvaltere og HR-medarbejdere med at tænke informationssikkerhed ind i deres daglige arbejde.

Materialerne blev præsenteret for kommuner, regioner og statslige myndigheder i november måned.

Find materialerne fra den myndighedsrettede indsats frit tilgængelige på sikkerdigital.dk