Indsatser om informationssikkerhed

Bliv klogere på indsatser på informationssikkerhedsområdet rettet mod borgere og myndigheder, der gennemføres i regi af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

For at ruste borgere, virksomheder og myndigheder til at kunne færdes sikkert på nettet og udnytte de digitale muligheder på en tryg måde gennemføres hvert år forskellige indsatser i form af kampagner, undervisning eller andet. Det sker i regi af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020.

I digitaliseringsstrategien er der afsat midler til at gennemføre indsatser rettet mod borgere, offentligt ansatte og virksomheder.

Følg indsatserne på sikkerdigital.dk

Afhængig af målgrupperne kan materialet findes på forskellige sider.

Se indsatser for borgere på sikkerdigital.dk/borger

Se indsatser for virksomheder på sikkerdigital.dk/virksomhed

Se indsatser for myndigheder på sikkerdigital.dk/myndighed

I forbindelse med udbredelse af budskaberne benyttes også andre kanaler.

Følg sikkerdigital.dk på Facebook

Følg Digitaliseringsstyrelsen på LinkedIn

Indsatser i 2019

Undervisningsmateriale til seniorer

Digitaliseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner har i samarbejde med Finans Danmark, ældreorganisationer og biblioteker udarbejdet undervisningsmateriale om digital sikkerhed til seniorer. Digitaliseringsstyrelsen stiller materialer til rådighed for biblioteker, it-undervisere og andre, der ønsker at hjælpe borgere, venner, kolleger og andre, der har det svært med it og it-sikkerhed.

Undervisningsmaterialet er udviklet for at gøre de konkrete råd fra kampagnen endnu mere håndgribelige og handlingsorienterede. Målgruppen for materialet er borgere over 60 år.

Temaerne i materialet er:

  • Phishing og fuphenvendelser
  • Kodeord og login
  • Fup når du handler på nettet
  • Vigtige opdateringer af dine programmer

Hent undervisningsmaterialerne til seniorer

Borgerettet kampagne oktober 2019 - Et klik kan ændre alt

Kampagnen ”Et klik kan ændre alt” er udarbejdet Digitaliseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner i samarbejde med politiet og Finans Danmark.

Med et overordnet råd om at ”trække vejret, inden du klikker”, sætter kampagnen danskernes digitale adfærd på dagsordenen. Vi klikker hurtigt rundt, bliver fanget af gode tilbud eller ramt af frygt over en enkelt mail, sms, annonce. Vores egen adfærd kan dermed være medvirkende til, at vi falder i de digitale fælder og bliver ofre for svindel.

Kampagnen rummer forskellige elementer som fx vlogs og quizzer, der træner dig i at spotte de digitale fælder. Du kan læse mere om kampagnen og finde gode råd på sikkerdigital.dk/etklik
st

Læs mere om kampagnen og finde gode råd på sikkerdigital.dk/etklik

Myndighedsrettet indsats

De fællesoffentlige parter har i 2019 udviklet nye undervisningsmaterialer og værktøjer, der skal hjælpe udbudsjurister, systemforvaltere og HR-medarbejdere med at tænke informationssikkerhed ind i deres daglige arbejde.

Materialerne blev præsenteret for kommuner, regioner og statslige myndigheder i november måned.

Find materialerne fra den myndighedsrettede indsats frit tilgængelige på sikkerdigital.dk