Indsatser om informationssikkerhed

Bliv klogere på indsatser på informationssikkerhedsområdet rettet mod borgere og myndigheder, der gennemføres i regi af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

For at ruste borgere, virksomheder og myndigheder til at kunne færdes sikkert på nettet og udnytte de digitale muligheder på en tryg måde gennemføres hvert år forskellige indsatser i form af kampagner, undervisning eller andet. Det sker i regi af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020.

I digitaliseringsstrategien er der afsat midler til at gennemføre indsatser rettet mod borgere, offentligt ansatte og virksomheder.

Følg indsatserne på sikkerdigital.dk

Afhængig af målgrupperne kan materialet findes på forskellige sider.

Se indsatser for borgere på sikkerdigital.dk/borger

Se indsatser for virksomheder på sikkerdigital.dk/virksomhed

Se indsatser for myndigheder på sikkerdigital.dk/myndighed

I forbindelse med udbredelse af budskaberne benyttes også andre kanaler.

Følg sikkerdigital.dk på Facebook

Følg sikkerdigital.dk på LinkedIn

Følg Digitaliseringsstyrelsen på LinkedIn

Indsatser i 2020

Borgerettede kampagner i 2020 - Et klik kan ændre alt

I 2020 er der i juni og oktober atter sat fokus på, hvordan danskerne bliver endnu bedre til en sikker digital adfærd. Med afsæt i budskabet om, at "et klik kan ændre alt" sættes fokus på, hvordan vores adfærd kan være medvirkende til, at vi kan falde i digitale fælder på nettet.

En central del af kampagnerne er at skabe involvering; her kan forældre og børn i fællesskab kan bringe deres viden i spil, om brug af digitale og sociale medier, sikker handel på nettet og sikker handel i online gaming.

Til kampagnerne er der indspillet to film, der sætter fokus sikker digital adfærd i hverdagen. Ligesom man finder en række gode råd om en sikker digital hverdag.

Kampagnerne ”Et klik kan ændre alt” er udarbejdet Digitaliseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner.

Materialet og de gode råd fra kampagnen findes på sikkerdigital.dk/etklik

Tidligere indsatser - 2019

Myndighedsrettet indsats

De fællesoffentlige parter har i 2019 udviklet nye undervisningsmaterialer og værktøjer, der skal hjælpe udbudsjurister, systemforvaltere og HR-medarbejdere med at tænke informationssikkerhed ind i deres daglige arbejde.

Materialerne blev præsenteret for kommuner, regioner og statslige myndigheder i november måned.

Find materialerne fra den myndighedsrettede indsats frit tilgængelige på sikkerdigital.dk

Undervisningsmateriale til seniorer

Digitaliseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner har i samarbejde med Finans Danmark, ældreorganisationer og biblioteker udarbejdet undervisningsmateriale om digital sikkerhed til seniorer. Digitaliseringsstyrelsen stiller materialer til rådighed for biblioteker, it-undervisere og andre, der ønsker at hjælpe borgere, venner, kolleger og andre, der har det svært med it og it-sikkerhed.

Undervisningsmaterialet er udviklet for at gøre de konkrete råd fra kampagnen endnu mere håndgribelige og handlingsorienterede. Målgruppen for materialet er borgere over 60 år.

Temaerne i materialet er:

  • Phishing og fuphenvendelser
  • Kodeord og login
  • Fup når du handler på nettet
  • Vigtige opdateringer af dine programmer

Hent undervisningsmaterialerne til seniorer