OIOSAML profiler

OIOSAML er en vigtig brik i samspillet mellem de 300 offentlige selvbetjeningsløsninger, som er tilsluttet NemLog-in, herunder borger.dk og Virk. Profilen bruges til fødereret log-in og single sign-on (SSO) og sikrer interoperabilitet i implementeringen af SAML2-standarden.

OIOSAML 3.0.3 profilen

Herunder findes OIOSAML 3.0.3 profilen, som er den snitflade, NemLog-in3 udstiller til brugerautentifikation for tjenesteudbydere og brokere. Snitfladen understøtter NSIS standarden samt autentifikation med MitID.

Læs mere om de gældende versioner af OIOSAML:

OIOSAML Web SSO profile 3.0.3

OIOSAML Basic Privilege Profile 1_1

OIOSAML Basic Privilege Profile 1_2 

Der er ligeledes udarbejdet en profil til brug mellem en broker og en lokal IdP (Local IdP Profile), der kan anvendes i føderationsscenarier, hvor en brugerorganisation udstiller sin egen IdP:

Hent OIOSAML Local IdP Profile 1.0.3

OIOSAML Local IdP Profile 1.0.3 er blevet opdateret med følgende ændringer:  

  • Konsekvensrettelser og ensretning i forhold til OIOSAML 3.0.3 (herunder [OIO-ALG-01], [OIO-SP-09] og Date of Birth attribut, 6.2.15)
  • [OIO-GE-03] opdateret til også at tillade ’http://saml’ prefix i EntityID.
  • [OIO-SP-33] [OIO-IDP-41] opdateret, så kontaktinfo ikke er krævet (dvs. kravet 'MAY' i stedet for 'MUST')
  • [OIO-AP-03] er opdateret, så kravet til NameFormat nu er et 'SHOULD' i stedet for et 'MUST'
  • Referencer og links er opdateret

OIOSAML 2.1.0 profilen

OIOSAML 2.1.0 profilen udgør en midlertidig erstatning for OIOSAML 2.0.9 profilen, der skulle håndtere, at en række attributter vedrørende OCES certifikater blev udfaset ved Go-live på MitID. 

OIOSAML2 snitfladen på NemLog-in er under udfasning. Digitaliseringsstyrelsen forventer at muligheden for at anvende OIOSAML2 snitfladen ophører ved udgangen af 2024.

Hent vejledning for OIOSAML Web SSO Profile v2.1.0

Referenceimplementeringer

Der er udarbejdet referenceimplementering til OIOSAML.Java og OIOSAML.net. 

Find OIOSAML.Java på GitHub

Find OIOSAML.Net på GitHub