Om løsningen

NemKonto gør det lettere for myndigheder at udbetale penge til borgere

NemKonto er en løsning der muliggør betalinger fra det offentlige til borgere, virksomheder og foreninger blot ved at kende CPR-/CVR-nummer. Løsningen blev vedtaget som en del af Lov 1203 af 27. december 2003. Den bestemmer, at personer over 18 år skal have en NemKonto. Yderligere vedtog Folketinget den 9. maj 2006 at virksomheder, der modtager udbetalinger fra det offentlige, fra den 1. juli 2006 også skal have en NemKonto.

Læs lov om offentlige betalinger på retsinformation.dk

Loven betyder, at borgere, virksomheder og foreninger er forpligtet til at have en NemKonto, som det offentlige kan udbetale til og at det er deres ansvar at opdatere NemKonto ved eksempelvis bankskifte. Samtidig skal de udbetalende myndigheder sikre at alle får deres penge – også i tilfælde hvor borgeren, virksomheder eller foreningen ikke har en NemKonto.

Digitaliseringsstyrelsen er den ansvarlige myndighed, systemejer, dataansvarlig og står for leverandørstyring og håndtering af problemer, som går udover almindelig support. Support leveres af KMD, som også har udviklet løsningen. Pengeinstitutterne håndterer transaktionerne fra myndighederne.

Myndigheder kan med fordel besøge www.nemkonto.dk. Her vil der være mere information om NemKonto. Hjemmesiden er den primære kanal for informationer vedrørende NemKonto. Desuden kan her også findes blandt andet vejledninger og teknisk information om løsningen. Nemkonto.dk er også indgangsportal til sagsbehandlersiden samt selvbetjeningsløsningen for borgere og virksomheder.

Gå til nemkonto.dk