Nemkonto

NemKonto er det fælles offentlige udbetalingssystem, som gør at offentlige myndigheder kan udbetale penge direkte til borger eller virksomheder ved blot at kende cpr-/cvr-nummer.

NemKonto-systemet betyder, at de offentlige myndigheder udbetaler til en konto via en borgers CPR-nummer. NemKonto-systemet er dermed en database, som kobler CPR-nummer med den bankkonto, som borgeren har valgt som NemKonto. Det samme gælder for virksomheder og foreninger.

Borgere, virksomheder og foreninger er forpligtet til at have en NemKonto, som det offentlige kan udbetale til, og det er den enkelte borgers og virksomheds eget ansvar at opdatere sin NemKonto ved for eksempel et bankskifte.

NemKonto forenkler indberetning af kontooplysninger og sikrer, at udbetalinger foregår elektronisk. NemKonto er både betegnelsen for hele konceptet og en betegnelse for den enkelte bankkonto, som borgeren eller virksomheden har udpeget som sin NemKonto.

Generelt om NemKonto

  • NemKonto er både betegnelsen for hele konceptet og en betegnelse for den enkelte bankkonto, som borgeren eller virksomheden har udpeget som sin NemKonto.
  • NemKonto-systemet (forkortet NKS) betegner hele den tekniske løsning, som sammenkobler de offentlige udbetalingssystemer med borgernes og virksomhedernes NemKonto

NemKonto er et system mellem den offentlige myndighed og myndighedens pengeinstitut. Det er altså fortsat myndighedens pengeinstitut, der gennemfører selve betalingerne, varetager kontoadministration og øvrige opgaver, som pengeinstituttet i dag varetager.

Digitaliseringsstyrelsen er ansvarlig for NemKonto, der er udviklet af KMD. Digitaliseringsstyrelsen er systemejer af NemKonto og er dermed både dataansvarlig og står for leverandørstyring og håndtering af problemer, som går ud over almindelig support.

Nemkonto.dk

Hjemmesiden www.nemkonto.dk er central, og alle væsentlige funktionaliteter og informationer er samlet her. Hjemmesiden har flere funktioner. Den er en informationskanal for borgere, myndigheder, virksomheder, pengeinstitutter og pressen.

Hjemmesiden er også et værktøj for sagsbehandlerne i det offentlige, idet sagsbehandlernes adgang til NemKonto-systemet sker gennem hjemmesiden.

Sagsbehandleren kan:

  • Opdatere (indberette ny eller ændre) borgere og virksomheders NemKonto
  • Opdatere eventuelle specifikke konti
  • Søge i myndighedens ventende betalinger
  • Søge i myndighedens gennemførte betalinger
  • Standse myndighedens ventende betalinger i NemKonto-systemet
  • Ændre eller tilføje ydelser for myndigheden

Sagsbehandlere har ikke automatisk adgang til at bruge alle funktionaliteterne på nemkonto.dk. Sagsbehandleren har fået tildelt en rolleprofil, og det er den, der definerer, hvad sagsbehandleren kan på hjemmesiden.