Ikke-digitale ansøgningsforløb

Du kan søge om kompensation gennem vores digitale ansøgningsskema eller ved at sende os din ansøgning og dokumentation med fysisk post.

Når du har udfyldt nedenstående ansøgningsskema, skal du sende det sammen med den påkrævede dokumentation i en konvolut til:

Digitaliseringsstyrelsen
Att. Kontor for NemKonto - Kompensationsordning
Landgreven 4, 1301 København K

Hent ansøgningsskemaet til ikke-digitale ansøgningsforløb.

Vi gør opmærksom på, at der kan forekomme længere sagsbehandlingstid ved ikke-digitale ansøgningsforløb.

Hvis du har behov for en fuldmagtserklæring, kan du hente den her. Vi gør opmærksom på, at hvis du giver fuldmagt til, at en anden skal varetage din proces, så skal du fortsat bidrage til at oplyse sagen for vedkommende, og du selv underskrive ansøgningsblanketten.